Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TrafficQuest%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Taale, Henk (author), Oirbans, Leonard (author), Spruijtenburg, Dawn (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2023
document
Ashari, Bachtijar (author), Hamers, Paco (author), Taale, Henk (author), Vonk, Tanja (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2022
document
van Ark, Ernst Jan (author), Beemster, Fieke (author), Spruijtenburg, Dawn (author), Taale, Henk (author), Vonk, Tanja (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2022
document
van Ark, Ernst Jan (author), Beemster, Fieke (author), Hamers, Paco (author), Spruijtenburg, Dawn (author), Taale, Henk (author), Theelen, Mathilde (author), Vonk Noordegraaf, Diana (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2021
document
Beemster, Fieke (author), Hamers, Paco (author), Janssen, Robbert (author), ter Laag, Maya (author), Smit-Rietveld, Charlotte (author), Taale, Henk (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2020
document
Beemster, Fieke (author), Hamers, Paco (author), Taale, Henk (author), Talen, Stefan (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2019
document
Hamers, Paco (author), Soekroella, AMG (author), Taale, Henk (author)
Coöperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS) zijn volop in ontwikkeling. Dit kan een grote impact hebben op het Nederlandse wegennet. Rijkswaterstaat (RWS) werkt binnen het programma C-ITS Next aan opschaling en uitrol van kansrijke C-ITS diensten. Hierbij onderzoekt Rijkswater-staat welke mogelijkheden er zijn om toepassingen binnen een...
report 2019
document
Taale, Henk (author), Talen, Stefan (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2018
document
Wilmink, Isabel (author), Taale, Henk (author)
report 2018
document
Beemster, Fieke (author), Taale, Henk (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2017
document
Beemster, Fieke (author), Wilmink, Isabel (author), Taale, Henk (author)
report 2017
document
Calvert, S.C. (author), Wilmink, Isabel (author), Farah, H. (author)
Although at times traffic flow can be complicated to understand and predict, our current understanding is nevertheless pretty good and allows predictions of current and future situations to be made. However, this is about to change with the emergence of (partially) automated vehicles1on roads. This emergence will change the way people drive ...
report 2017
document
Taale, Henk (author), Wilmink, Isabel (author)
All in all, again there were many developments in traffi c in 2015. The increase in congestion that began in 2014 continued in 2015. That led to much more delay. Disruptions are an important cause, but the regular traffi c jams as a consequence of capacity bottlenecks are still the reason for most of the delay. That will not change in the coming...
report 2016
document
Taale, Henk (author), Wilmink, Isabel (author)
Al met al gebeurde er in 2015 veel met het verkeer. De toename van de congestie die werd ingezet in 2014, zette in 2015 fl ink door. Dat leidde tot behoorlijk meer vertraging. Verstoringen zijn daarbij een belangrijke oorzaak, maar het zijn nog altijd de reguliere fi les als gevolg van capaciteitsknelpunten die voor de meeste vertraging zorgen....
report 2016
document
Calvert, Simeon (author), Minderhoud, Michiel (author), Taale, Henk (author), Wilmink, Isabel (author), Knoop, V.L. (author)
report 2016
document
Immers, L.H. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Yuan, Y. (author)
report 2015
document
Immers, Ben (author), Wilmink, Isabel (author), Taale, Henk (author), van Katwijk, Ronald (author), Schuurman, Henk (author), Yuan, Y. (author), Knoop, V.L. (author)
report 2015
document
Immers, L.H. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Yuan, Y. (author)
2013 was nog het jaar van minder files en minder reistijdverlies, wat weer ten dele samenhing met ‘minder economie’. Maar voor 2014 was een kleine kentering voorzien: er werd weer meer verkeer en ook meer congestie opde Nederlandse wegen verwacht. In hoeverre is die voorspelling uitgekomen? En hoe staat het eigenlijk met de verkeersveiligheid en...
report 2015
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Immers, L.H. (author), Van Katwijk, R. (author), Knoop, V.L. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
report 2014
document
Immers, Ben (author), Taale, Henk (author), Wilmink, Isabel (author), van Katwijk, Ronald (author), Schuurman, Henk (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Wilmink, Aad (author)
report 2013
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TrafficQuest%22
(1 - 20 of 24)

Pages