Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22VBW%22
(1 - 3 of 3)
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
Berekeningsmethoden voor waterspanningen onder asfaltbkeledingen van dijken en waterkeringen, bewerkte voordracht t.b.v. de VBW. Aandacht voor overdrukken en uplift van een ondoorlatende asfaltbekleding.
report 1965
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
In het eerste deel van mijn voordracht ben ik ingegaan op de criteria waaraan bij het dimensioneren van een asfaltbekleding moet worden voldaan. Achtereenvolgens kwamen daarbij ter sprake een criterium voor veelvuldig voorkomende omstandigheden, een criterium dat beoogt het aflichten van de bekleding onder extreme omstandigheden te voorkomen en...
report 1962
document
Jelgerhuis Swildens, J.C. (author)
Door modelproeven in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft is gebleken, dat ribbels aangebraeht op een gesloten dijkbekleding een zeer aanmerkelijk remmende invloed uitoefenden op de golfoploop tegen de bekleding. Praktijkproeven met ribbels, hoog 30 em, welke hoogte verkozen werd, zouden dit resultaat nader moeten verifieren. Daarom is in...
report 1958