Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Van%255C+der%255C+Meer%255C+Consulting%22
(1 - 4 of 4)
document
Van der Meer, J.W. (author)
The idea of the Wave Run-up Simulator is based on the experiences with the Wave Overtopping Simulator. It is possible to simulate wave tongues overtopping a dike crest in reality. It must also be possible to simulate waves in the run-up and run-down zone of the seaward slope. This is the zone after waves have broken and when they rush-up the...
report 2011
document
Van der Meer, J.W. (author)
The Wave Overtopping Simulator was developed in 2006 and destructive tests have been performed in February and March of 2007, 2008 and 2009 and will probably be continued in 2010. The tests show the behaviour of various inner slopes of dikes, embankments or levees under simulation of wave overtopping, up to a mean overtopping discharge of 125 l...
report 2009
document
Van der Meer, J.W. (author)
In het kader van WV21 wordt door Deltares en een werkgroep gekeken naar doorbraakvrije dijken. Er wordt gekeken naar de definitie van doorbraakvrij en daarnaast naar hoe doorbraakvrije dijken er zouden moeten uitzien ten opzichte van de huidige dijken. In dit kader is aan Van der Meer Consulting gevraagd specifiek uitwerking te geven aan...
report 2008
document
Van der Meer, J.W. (author)
Bij WL is onderzoek uitgevoerd naar stabiliteit van breukstenen taluds bij (zeer) ondiepe voorlanden. De paper voor Coastal Structures 2003 "Stability of rock slopes with shallow foreshores" door van Gent, Smale en Kuiper is een samenvatting van het werk. Hierin wordt voorgesteld een andere periodemaat te nemen dan in de van der Meer formule en...
report 2004
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Van%255C+der%255C+Meer%255C+Consulting%22
(1 - 4 of 4)