Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Vogon%22
(1 - 14 of 14)
document
Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Als gevolg van het verstrekken van hoge leningen ten opzichte van de w/aarde van de woning, heeft de recente prijsdaling van koopwoningen ertoe geleid dat vooral recente kopers 'onderwater' staan. Dit heeft de risicoperceptie van vele eigenaar bewoners gewijzigd omdat een potentiële restschuld een doorverhuizing belemmert. Daarnaast komt deze...
journal article 2016
document
Dol, C.P. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere huursectoren in de koopsector zouden het betreden...
journal article 2016
document
Boumeester, H. (author), Dol, C.P. (author)
Flexibilisering van arbeidscontracten en het bevorderen van het eigenwoningbezit zijn twee beleidsdoelen, die met elkaar lijken te conflicteren. Hypotheekverstrekkers prefereren juist een vast inkomen als basis voor de te verstrekken hypotheek. Zeker ten tijde van een crisis, qanneer financiële instellingen hun criteria voor...
journal article 2016
document
Drosten, M. (author), Verheul, W.J. (author)
Steeds vaker zien we tijdelijke initiatieven gebruik nemen van leegstaand vastgoed en ongebruikte locaties. Variërend van een pop-up store of tijdelijk restaurant in een leegstaand winkelpand, tot een stadsstrand of complex voor creatieve ondernemers. Sommige van die initiatieven zijn heel populair, zoals de activiteiten die nu op het voormalig...
journal article 2015
document
Kooijman, D.C. (author)
Het gaat niet goed met de warenhuizen. De recente krantenberichten over Vroom & Dreesman laten dat duidelijk zien. Wat is het historisch belang van warenhuizen? En: hoe heeft het zover kunnen komen? De ontwikkeling van de afgelopen honderd jaar toont waarom we zoveel waarde hechtten aan warenhuizen en waarom dat is veranderd.
journal article 2015
document
Koster, H. (author), Arkesteijn, M.H. (author)
Om te toetsen of nieuwe of bestaande gebouwen passen bij de visie, missie en strategie van de organisatie is het noodzakelijk om toetsbare prestatie eisen te formuleren en deze eisen te kunnen vergelijken met de daadwerkelijke gebouwprestaties. Dit artikel beschrijft het model prestatie vastgoed waarmee de gewenste en feitelijke...
journal article 2015
document
Kooijman, D.C. (author), Gorczynski, T. (author)
Internetverkoop neemt toe, ook in supermarkten. In toenemende mate worden online verkoopkanalen geopend door traditionele supermarktketens. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het vastgoed van de organisaties? Zal er een verschuiving plaatsvinden van winkelvastgoed naar logistiek vastgoed? En wat zijn de effecten op het aantal winkels, de...
journal article 2015
document
Stumpel, B. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
De Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk verkeert in transitie. Academici en professionals pleiten voor alternatieve financieringsmodellen, zoals het veelbelovende verdienmodel gebiedsfonds. Desondanks is er weinig kennis beschikbaar over dit fenomeen. Dit artikel verkent de kenmerken en mechanismen van een Engels gebiedsfonds en trekt lessen...
journal article 2014
document
Hol, B. (author), Daamen, T.A. (author)
De financieringsmogelijkheden van stedelijke gebiedsontwikkeling zijn de laatste jaren sterk gekrompen. De aanpak van gebiedsgerichte projecten zijn hierdoor kleinschaliger en meer lokaal geworden. Initiatieven moeten in toenemende mate ‘van onderop’ komen, en beginnen vaak met de (her)ontwikkeling van één of enkele vastgoedobjecten. De...
journal article 2014
document
Loggers, B. (author), Kooijman, D.C. (author)
Pop-up retail is tijdelijke winkelverkoop. Pop-up retail is hip en hot, maar evengoed een crisisverschijnsel. Het kan alleen maar bestaan als er leegstand is en die leegstand is er tot verdriet van vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, gemeenten en retailers de laatste jaren in toenemende mate.
journal article 2014
document
Verheul, W.J. (author)
Iconische bouwwerken brengen de stad in beweging. Beroemde voorbeelden zijn het Guggenheim Museum Bilbao of het Sydney Opera House. Stadsbestuurders, ontwikkelaars en ontwerpers hopen doorgaans dat hun vastgoedproject een aanjagende werking heeft op de ontwikkeling van de buurt of de stad als geheel. Onder dergelijke voorwendselen worden ons...
journal article 2013
document
Gruis, V.H. (author), Nieboer, N.E.T. (author)
Corporaties maken met betrekking tot hun werkveld een beweging terug richting hun kernactiviteit, namelijk het beheren en ontwikkelen van woningen voor lage-inkomensgroepen. Dat economische en politieke ontwikkelingen hierin een rol spelen lijkt voor de hand te liggen, maar is dat het hele verhaal? Wat zijn de motieven van de corporaties achter...
journal article 2012
document
Claassen, R. (author), Daamen, T.A. (author), Zaadnoordijk, M. (author)
journal article 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
journal article 2011
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Vogon%22
(1 - 14 of 14)