Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Wageningen%255C%2BUniversiteit%22
(1 - 2 of 2)
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
The high erosion resistance of grass swards on c1ay dykes seems to be largely determined by the amount of roots and the root system architecture. Following on previous studies on river dykes which revealed high root densities and erosion resistance in unfertilised pastures and hay-meadows, we experimentally investigated the influence of...
report 1999
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
Na het stoppen van bemesting in cooiJinatie met een verminderde begrazingsdruk of hooibeheer in een aantal proefvakken op zeedi jken, zi jn gedurende 4 jaar de effecten bestudeerd op soortensamenstelling, zode- en worteldichtheid van het grasland. Ook zijn het verloop van de worteldichtheid gedurende het seizoen en de ruimtel ijke heterogeniteit...
report 1996