Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Waterschap%255C%2BHollandse%255C%2BDelta%22
(1 - 2 of 2)
document
Willemsen, J. (author)
Sinds het begin van de jaren '90 worden er in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta op allerlei plaatsen natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden aangelegd. Deze oevers zijn goed voor de waterkwaliteit en vergroten het bergend volume van het watersysteem. Helaas is gebleken dat bij het maken van een inrichtingsplan voor...
report 2008
document
Apon, L. (author)
Voorliggend handboek heeft als doel zo concreet mogelijk richtlijnen te formuleren voor het ontwerp en de inrichting van nieuwe waterbergingsgebieden. Met behulp van deze richtlijnen kan afstemming plaatsvinden tussen de ontwerper en de beheerder van de waterberging. Hierdoor wordt het ontwerp van een waterbergingsproject als het ware ...
report 2007