Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22nai010%255C+uitgevers%22
(1 - 13 of 13)
document
Meurs, P.H. (author), Voerman, L. (author)
book chapter 2014
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
De verbouwing van het Rijksmuseum ging om meer dan het aanpassen van een verouderd museum aan de eisen van de tijd. Staatssecretaris Rick van der Ploeg schreef op 19 september 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de direc- teur van het Rijksmuseum dat het kabinet had besloten tot de totale vernieuwing van het museum. Het gevolg hiervan...
book chapter 2013
document
Nevzgodin, I. (author)
‘A New Building inside the Walls of the Old One’ Some 50 years ago, after the renovation of the Rijksmuseum had been completed, managing director Arthur van Schendel triumphantly commented: In the summer of 1962, the Rijksmuseum became the focus of attention when it opened its complex of 30 new galleries and an auditorium with almost 400 seats,...
book chapter 2013
document
Wagenaar, C. (author)
Built on the edge of Amsterdam’s seventeenth-century canal ring, the Rijksmuseum has always formed the transition between the historical centre and the urban extensions that began in the late nineteenth century. For obvious reasons, the museum was designed to face the existing city, but the municipal authorities ordered the construction of a...
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author)
The selection of architects for the new Rijksmuseum took place in 2000. The intention was to split the task in three and to select three architects: a chief architect, a restoration architect and an architect for the Atelier Building on Hobbemastraat. For government commissions of this magnitude a European tender procedure is mandatory. Around...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author)
Bij de verbouwing van grote monumenten in overheidsbezit is het in Nederland gebruikelijk om naast de hoofdarchitect een restauratiearchitect aan te stellen. Daarom werd er voor het Rijksmuseum een aparte selectie onder vijf restauratie- architectenbureaus gehouden. Bij deze complexe opgave bleek de formulering van de opdracht en de...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author)
When large government-owned monuments are renovated it is customary in the Netherlands to appoint a restoration architect alongside the principal architect. Consequently, for the Rijksmuseum a separate selection was held among five architectural restoration firms. For this complex assignment, it proved difficult to formulate the brief and the...
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author)
De keuze voor de architecten van het nieuwe Rijksmuseum speelde in 2000. Het was de bedoeling de opgave in drieën te splitsen en drie architecten te selecteren: een hoofdarchitect, een restauratiearchitect en een architect voor het Atelier- gebouw aan de Hobbemastraat. Voor dergelijke grote overheidsopdrachten is een Europese...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author), Meurs, P.H. (author)
On 13 April 2013, the Rijksmuseum Amsterdam reopened after a renovation process that had lasted more than a decade. The building, which originally dates from 1885, was designed by architect P.J.H. Cuypers (1827-1921). In the space of over a century, the building underwent numerous major and minor renovations, prompted by lack of space, growing...
book chapter 2013
document
Wagenaar, C. (author)
Gebouwd aan de rand van de zeventiende-eeuwse grachtengordel vormde het Rijksmuseum vanaf het begin de overgang tussen de historische stad en de uitbrei- dingen vanaf de late negentiende eeuw.
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
The renovation of the Rijksmuseum was about more than adapting an outmoded museum to the demands of the time. On 19 September 2000, State Secretary for Culture Rick van der Ploeg wrote to the Chairman of the House of Parliament and the director of the Rijksmuseum that the government had decided on a total makeover of the museum. This meant that...
book chapter 2013
document
Nevzgodin, I. (author)
Een halve eeuw geleden constateerde de hoofddirecteur van het Rijksmuseum, Arthur van Schendel, na de verbouwing van zijn museum nog triomfantelijk: ‘In de zomer van 1962 vestigde het Rijksmuseum de aandacht op zich door de openstelling van een complex van dertig nieuwe zalen en een gehoorzaal van bijna 400 plaatsen, een nieuw gebouw binnen de...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author), Meurs, P.H. (author)
Op 13 april 2013 werd het Rijksmuseum Amsterdam heropend, na een verbouwing die zich over meer dan een decennium uitstrekte. Het gebouw dateert oorspron- kelijk uit 1885 en is ontworpen door architect P.J.H. Cuypers (1827–1921). In meer dan een eeuw tijd onderging het tal van grote en kleine verbouwingen, ingegeven door ruimtegebrek, groeiende...
book chapter 2013
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22nai010%255C+uitgevers%22
(1 - 13 of 13)