Searched for: project%3A%22005.60044%255C%257Eslsh%257E01.03%255C+Programma%255C+Kust%255C+2000%22
(1 - 1 of 1)
document
Van der Spek, A.J.F. (author)
Onderzoekskader In het kader van het KUST*2000 programma van Rijkswaterstaat wordt onder meer onderzoek gedaan naar de grootschalige en lange-termijn ontwikkeling van de Nederlandse kust. Een goed begrip van de lange-termijn ontwikkeling van onze huidige kust in het verleden is essentieel voor het inzicht in de gevolgen van grootschalige...
report 1999