Searched for: project%3A%22Deltacommissie%22
(1 - 2 of 2)
document
Anonymus, A. (author)
Kern van dit werkdocument vormt het hoofdstuk over de maatregelen. Telkens wordt (van bijv. Rijn Maasmond afsluitbaar open houden) een beeld samengevat om greep te krijgen op de kern van de maatregelen. Zonodig wordt apart ingegaan op uitgangspunten, aannames en veronderstellingen. Vervolgens wordt aangegeven wat nodig is en wordt een indicatie...
report 2008
document
van Veen, J. (author)
Voorstel om een logaritmische verdeling te gebruiken voor het bepalen van het ontwerppeil.
report 1953