Searched for: project:"Kustnota"
(1 - 7 of 7)
document
Anonymus, A. (author)
Het kabinet heeft zich voorgenomen in 2002 een beleidslijn voor de kust uit te brengen. Naar integraal kustzonebeleid zet de belangrijkste kustvraagstukken op de beleidsagenda en nodigt uit om hierover een discussie aan te gaan. Op basis van deze discussie zal het kabinet een standpunt innemen. De beleidsagenda gaat in op onderwerpen die op...
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
Summary of the Dutch coastal zone policy for the years 2000-2001
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
De druk op de kust vanaf land en vanaf zee neemt toe. Rekening wordt gehouden met klimaatverandering, met name een versnelde zeespiegelstijging. Dit vergt in de toekomst bredere en sterkere waterkeringen. Vanaf land wordt de kust steeds meer gebruikt door functies die de nog beschikbare ruimte in de kust voor verbreding van de waterkeringen...
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
Translation of two Dutch governmental reports about the decision to maintain the Dutch coastline by means of artificial beach nourishment and to maintain the coastline of 1990 (so in fact compensate all erosion by artificial beach replenishment).
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Op basis van een aantal overwegingen, de adviezen en het gevoerde overleg, komt de regering tot de slotsom dat de kustachteruitgang gestopt moet worden. Zij kiest voor duurzaam handhaven van de veiligheid en voor duurzaam behoud van functies en waarden in duingebieden. Deze I<euze voor het alternatief Handhaven houdt in, dat de kustlijn...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Discussienota als voorbereiding voor de besluitvorming voor het omgaan met de kust. Keuze uit terugtrekken, selectief handhaven, handhaven en zeewaarts. Verglijking suppleties met harde verdediging. Samenvatting van de onderliggende technische rapporten.
report 1989
document
Anonymus, A. (author)
Samenvatting van alle onderliggende rapporten.
report 1989
Searched for: project:"Kustnota"
(1 - 7 of 7)