Searched for: project:"Kustnota"
(1 - 1 of 1)
document
Arens, B. (author), Van der Meulen, F. (author), Witter, J.V. (author), Heil, G.W. (author), Lips, M. (author)
Het rapport verschaft een onderbouwing voor de beleidsanalyse voor wat betreft de invloed op duinfuncties van effecten die het gevolg zijn van kustachteruitgang. In het rapport ligt de nadruk op de functie natuur. Op grond van beoordelingscriteria zijn natuurklassen opgesteld die in de beleidsanalyse zijn gehanteerd bij de berekening van...
report 1989