Searched for: project:"Kustnota"
(1 - 2 of 2)
document
Pluijm, M. (author)
Op verzoek van de hoofddirectie van de Rijkswaterstaat en onder verantwoordelijkheid van de Dienst Getijdewateren is de "nota Kustverdediging" opgesteld. Deze nota moet de basis vormen voor het te voeren Rijks-beleid inzake de kustverdediging. Gaandeweg de werkzaamheden zijn een drietal beleids-alternatieven ontwikkeld. Elk van deze...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author), Pluijm, M. (author)
Brochure voorbereiding kustnota.
report 1988