Searched for: project%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C+Directie%255C+Zeeland%252C%255C+Arrondissement%255C+Terneuzen%22
(1 - 1 of 1)
document
Jelgerhuis Swildens, J.C. (author)
Door modelproeven in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft is gebleken, dat ribbels aangebraeht op een gesloten dijkbekleding een zeer aanmerkelijk remmende invloed uitoefenden op de golfoploop tegen de bekleding. Praktijkproeven met ribbels, hoog 30 em, welke hoogte verkozen werd, zouden dit resultaat nader moeten verifieren. Daarom is in...
report 1958