Searched for: project%3A%22SBW%22
(1 - 20 of 59)

Pages

document
Van der Meer, J.W. (author), Van Hovern, A. (author), Paulissen, M. (author), Steendam, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Kruse, G. (author)
Dit rapport is voortgekomen uit de resultaten van een vier jaar durend destructief onderzoek naar de erosiebestendigheid van binnentaluds onder golfoverslagbelasting. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd met de golfoverslagsimulator. In het onderzoek is kennis ontwikkeld over de wijze waarop golfoverslag de grasbekleding van een binnentalud...
report 2012
document
Förster, U. (author), Van den Ham, G. (author), Calle, E. (author), Kruse, G. (author)
In het onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen zijn de resultaten van het onderzoek dat in het onderzoeksprogramma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) Piping is uitgevoerd. Doel van het onderzoeksprogramma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) Piping project is het hervalideren van de piping toetsregels, het identificeren van...
report 2012
document
Van der Meer, M. (author), Calle, E.O.F. (author)
Op instigatie van het ENW is het onderwerp faalmechanismen bij overgangen en overgangsconstructies in primaire waterkeringen ter hand genomen. Begonnen is met een inventarisatie van de belangrijkste problemen bij en al bestaande oplossingen voor overgangen en overgangsconstructies, aan de hand van raadpleging van een panel van experts uit de...
report 2012
document
Steendam, G.J. (author), Hoffmans, G. (author), Bakker, J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Frissel, J. (author), Paulissen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
Overview of overtopping with focus on river dikes. Realtin with sod density.
report 2012
document
Smale, A.J. (author)
The Dutch Water Act (in Dutch: 'Waterwet 2009') stipulates that water boards must assess the quality of their primary water defences every six years. The Statutory Safety Assessment Suite (in Dutch: 'Wettelijk Toetsinstrumentarium', or shortly WTI) prescribes the rules to be applied. The WTI mainly comprises of the Safety Test Regulations (VTV),...
report 2011
document
Van der Westhuysen, A. (author), Van Dongeren, A. (author), Van Nieuwkoop, J. (author), Groeneweg, J. (author), Eslami Arab, S. (author)
Over the last five years a research program has been carried out to assess the performance of the spectral wave model SWAN in the Wadden Sea so that it may be used for the transformation of offshore wave conditions to wave boundary conditions near the sea defenses (dikes and dunes). The assessment was done on the basis of extensive wave...
report 2011
document
Groeneweg, J. (author), Burgers, G. (author), Caires, S. (author), Feijt, A. (author)
This report presents the joint KNMI and Deltares Plan of Approach for the wind modelling activities for the coming years, with the goal to determine time and spatially varying extreme wind fields. These are required as input for the 2017 safety assessment of the primary water defences. The objectives of the project have been defined as follows:...
report 2011
document
Caires, S. (author), De Haan, L. (author), Smith, R. (author)
The current computations of the Hydraulic Boundary Conditions rely mostly on the distribution of the basic variables at the peak of the storms. As a means of improving the quality of the numerical modelling with a view towards the 2017 assessment, it is envisaged that the numerical models (e.g. the wave model) will in the future use time and...
report 2011
document
Gautier, C. (author), Van der Westhuysen, A. (author)
The present study aims to assess the prediction of wave penetration into tidal inlets under ambient current in SWAN. The performance of SWAN in the modelling of wave-current interaction was studied for two field cases, namely Port Phillip Bay Heads, Australia, and the Amelander Zeegat in the Dutch Wadden Sea. In-situ wave observations were...
report 2010
document
Swinkels, C.M. (author)
One of the unresolved issues regarding the performance of SWAN in the Wadden Sea is the penetration of North Sea waves into the tidal inlet systems. For accurate modelling of the complex processes in these areas, the underlying water level and current fields should be of good quality. The hydrodynamic modelling to generate water level and...
report 2010
document
Van den Ham, G.A. (author)
De thans door het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) voorgeschreven methoden waarmee waterkerende kunstwerken getoetst moeten worden op piping en heave vereisen allemaal dat voldoende informatie over de constructie en conditie van de geotechnische en bouwkundige componenten onder en naast het kunstwerk beschikbaar is. Dit betreft met name...
report 2009
document
Caires, S. (author)
In order to assess their relative merits in the context of the determinalion of Hydraulic Boundary Conditions (HBC), the Annual Maxima / Generalized Extreme Value distribution (AM/GEV) and Peaks over Threshold / Generalized Pareto Oislribution (POT/GPO) approaches are compared in terms of Iheir accuracy, as measured by mean square errors, in...
report 2009
document
Spoorenberg, C.C.M. (author)
De in voorliggende rapportage beschreven studie is onderdeel van het onderzoek “SBW Faalmechanismen Technisch Rapport Grondonderzoek en Geotechnisch Schematiseren bij Dijken” (TRGS). Doel van dit technisch rapport is het verschaffen van richtlijnen en handreikingen voor grondonderzoek en het hieruit afleiden van schematiseringen van (onder)grond...
report 2009
document
Van der Meer, J.W. (author)
The Wave Overtopping Simulator was developed in 2006 and destructive tests have been performed in February and March of 2007, 2008 and 2009 and will probably be continued in 2010. The tests show the behaviour of various inner slopes of dikes, embankments or levees under simulation of wave overtopping, up to a mean overtopping discharge of 125 l...
report 2009
document
Blinde, J. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) is gericht op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vij~aarlijks toetsen van de primaire waterkeringen. Die kennisleemtes betreffen zowel de belasting als de sterkte bij het toetsen. Het voorliggende project betreft het project 'SBW Pi ping - Hervalidatie Pi ping',...
report 2009
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW) heeft als doel het invullen van de belangrijkste kennisleemtes voor een scherper beeld van de veiligheid van primaire waterkeringen tegen overstromingen. Een van de projecten is SBW-Reststerkte. De reststerkte is het waterkerend vermogen dat overblijft na initiële schade aan een...
report 2009
document
Knoeff, H. (author)
De doelstelling van SBW Hervalidatie piping is een hervalidatie van de rekenregel van Sellmeijer. De hervalidatie leidt in 2010 tot een vernieuwde versie van het Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen {TRZW). In het vernieuwde TRZW zijn de nieuwste inzichten met betrekking tot het pipingproces beschreven. Piping is een speciale vorm van...
report 2009
document
Van Beek, V. (author), Bezuijen, A. (author)
Doel van het SBW piping project is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. Het programma is gestart met kleine schaalproeven om invloeden van verschillende zandkarakteristieken te bestuderen. Uit deze proeven volgt de invloed van de verschillende...
report 2009
document
Pruiksma, J. (author), Barends, F. (author)
Doel van het project SBW Hervalidatie piping is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingregels en deze te verkleinen of te elimineren. Variaties in de ondergrond beïnvloeden het fenomeen piping op een complexere wijze dan in eenvoudige vuistregels kan worden uitgedrukt. Ter bepaling van de pipinggevoeligheid is in dit...
report 2009
document
Knoef, H. (author), Lopez, J. (author), Luijendijk, S. (author), Sellmeijer, H. (author), Van Beek, V. (author)
Doel van het project SBW Piping is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. Het programma is gestart met kleine-schaalproeven om invloeden van verschillende zandkarakteristieken te bestuderen. Uit deze proeven volgt de invloed van de verschillende...
report 2009
Searched for: project%3A%22SBW%22
(1 - 20 of 59)

Pages