Searched for: project%3A%22TAW%255C%257Eslsh%257EENW%253B%255C%2Basfaltbekledingen%22
(1 - 3 of 3)
document
Ebbens, E.H. (author)
Overvulde asfaltmengsels -dit zijn mengsels waarin meer bitumen aanwezig is dan de holle ruimte in het mineraalaggregaat- vinden op grote schaal toepassing in de waterbouwkunde. Deze mengsels zijn bij verwerkingstemperatuur gietbaar en na afkoeling goed vervormbaar en waterdicht. Ze worden daarom gebruikt als bodem- en teenbescherming, voor...
report 1989
document
Calle, E.O.F. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In het kader van de studie 'Probabilistische Stabiliteitsanalyse' zijn methoden onderzocht om de effecten van inhomogeniteit van de grondsterkte eigenschappen in rekening te brengen bij de analyse van stabiliteit van taluds (ref. [1]). Met inhomogeniteit bedoelen we het van plaats tot plaats (binnen een grondlaag) op min of meer grillige wijze ...
report 1987
document
Ebbens, E.H. (author)
Dit rapport is geschreven om de zeer beperkt uitgevoerde onderzoeken naar golfklappen specifiek gericht op de problematiek van de belasting van asfalt bek led ing en, waarover verspreid in diverse brieven en notities is gerapporteerd, samen te vatten.
report 1984