Searched for: project%3A%22VNK%22
(1 - 7 of 7)
document
Bisschop, C. (author), De Groot, B. (author), Zethof, M. (author), Leenders, J.K. (author)
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) heeft voor 58 dijkringgebieden het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers, geanalyseerd. Na deze afzonderlijke dijkringringgebieden worden in dit rapport de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Maasdal in de provincie...
report 2015
document
Vergouwe, R. (author)
Eindrapport van het project VNK (Veiligheid Nederland in Kaart). Dit rapport beschrijft in hoofdlijnen de ontwikkeling van de bescherming tegen overstromingen en de wijze waarop ons denken over waterveiligheid zich heeft ontwikkeld. Vanuit deze context wordt de risicobenadering die VNK heeft uitgewerkt nader toegelicht. Ook komen de...
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
Deze handreiking geeft aan hoe met vigerende ontwerprapporten kan worden ontworpen volgens de overstromingskansbenadering. Benadrukt wordt dat wanneer in deze handleiding over vigerend wordt gesproken er gedoeld wordt op de leidraden en technische rapporten die primair zijn ontwikkeld in het kader van het toetsen en ontwerpen van waterkeringen...
report 2013
document
Stijnen, J.W. (author), Wouters, C.A.H. (author), Calle, E.O.F. (author), Knoeff, H. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Het hoofddoel van het project is om te onderzoeken hoe dijken die volgens de huidige leidraden en richtlijnen zijn ontworpen zich verhouden tot het model PC-Ring. Deze verhouding wordt zichtbaar gemaakt door de faalkansen te vergelijken met de ontwerpnorm. De faalkansen worden met PC-Ring berekend. Tevens wordt de verhouding zichtbaar tussen de...
report 2006
document
Van Westen, C.J. (author)
Regionale visie op VNK (Timmermans) Lessen uit New Orleans (Vrijling) Practisch nut van VNK en relatie met toetsing (Vonk) Proces van gegevens verzameling (Provoost) Lessen uit VNK (van Westen) De bepaling van overstromingskansen (Vrouwenvelder) Invloed van onzekerheden (Vrouwenvelder) Piping en overstromingskans (Calle) Kustwerken en...
report 2006
document
Jonkman, S.N. (author)
In het kader van het onderzoek naar gevolgen van overstromingen bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) en het project Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) is onderzoek gedaan naar slachtoffers bij overstromingen. Doel van dit rapport is het beschrijven en onderbouwen van de methode ter inschatting van het aantal slachtoffers bij een...
report 2004
document
In de afgelopen jaren hebben verschillende partijen veel geïnvesteerd in het op orde brengen van onze dijken. In het belang van onze veiligheid worden momenteel plannen uitgewerkt om de grote rivieren meer de ruimte te geven. Ook de kust en het IJsselmeergebied krijgen alle aandacht. Absolute veiligheid tegen overstromingen door hoogwater...
report 2003
Searched for: project%3A%22VNK%22
(1 - 7 of 7)