Searched for: project%3A%22Veiligheid%255C+Vervoer%255C+over%255C+Water%255C+%255C%2528VVW%255C%2529%22
(1 - 1 of 1)
document
Anonymous, A. (author)
Het proefproject Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) is een onderdeel van het project Veiligheid Vervoer over Water (VVW). De vraagstelling van het proefproject is: "Welke maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid op en om het ARK te waarborgen, rekening houdende met te verwachten ontwikkelingen in de komende 10 jaar?" Hiervoor is een...
report 1992