Searched for: publisher:"wl"*
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Beckers, J.V.L. (author), Vledder, G.P. van (author), Groeneweg, J. (author), Kramer, N.L. (author), Stijnen, J. (author)
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Kuiper, C. (author), Bezuijen, A. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te worden. In de praktijk kan aan veel steenzettingen geen definitief toetsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Wegen Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2006
document
Kuiper, C. (author), Doorn, N. (author)
report 2005
document
Kuiper, C. (author)
report 2000
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1999
document
Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
De Waal, J.P. (author), Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author)
Het analytisch rekenmodel voor de bepaling van de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is op diverse aspecten onderzocht op de mogelijkheid van verbeteringen. Dit heeft ondermeer geleid tot aangepaste grafieken voor de kritieke golfhoogte, aangepaste formules voor de invloed van wrijving en nieuwe formules en inzichten met...
report 1995
document
Luth, H.R. (author), Waal, J.P. de (author)
report 1994
document
Meijer, D.G. (author), Ruff, J.F. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Meer, J.W. van der (author), Waal, J.P. de (author)
report 1993
document
Waal, J.P. de (author), Klein Breteler, M. (author), Adel, H. den (author)
report 1992
document
De Waal, J.P. (author)
De waterbeweging op taluds is in een uitgebreid modelonderzoek onderzocht, waarbij met name naar de invloed van een berm en ondiep voorland is gekeken. Ten behoeve van het meerjarig onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen zijn de golfdrukken op het talud geanalyseerd. De analyse leidt tot concrete aanbevelingen...
report 1992
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1992
document
Waal, J.P. de (author), Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1989
document
Lindenberg, J. (author), Lubking, P. (author)
In opdracht van de RWS, Deltadienst is een onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarbij verweking van zand in een talud met een doorlatende taludbekleding onder invloed van golfbelasting zou kunnen plaatsvinden. De in dit verslag gepresenteerde analyse moet worden opgevat als een oriƫntatie op de problematiek.
report 1988
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1988
document
Anonymus, N.N. (author)
Eind 1983 is in de Deltagoot van het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek uitgevoerd naar de reducerende werking van een duinvoetverdediging, in de vorm van een asfalt-zandlichaam, op de duinafslag. Aangezien de asfaltslab van drukopnemers was voorzien zijn tevens de drukbelastingen gemeten onder golfaanval. Dit rapport bevat de verwerking...
report 1986
document
Wal, M. van der (author)
report 1985
Searched for: publisher:"wl"*
(1 - 20 of 48)

Pages