Searched for: publisher:"wl"*
(2,181 - 2,189 of 2,189)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Het modelonderzoek betreffende de afsluiting van het Veersegat is voortgezet met een onderzoek naar de volgorde van plaatsing van de doorlaatcaissons in het sluitgat. Het uiteindelijke sluitgat zal gesloten worden door middel van zeven doorlaatcaissons. Daar deze caissons tijdens het plaatsen gesloten moeten zijn, treedt dan gedurende korte tijd...
report 1960
document
Bakker, M.J. (author)
report 1960
document
Sybesma, R.P. (author)
report 1960
document
Dirkzwager, M. (author)
report 1960
document
Nijdam, A. (author)
1. Modelbeschrijving schaalmodel 2. Tracé van de dam 3. Onderzoek zuidelijk sluitgat 5. Noordelijk sluitgat
report 1960
document
Smit, N. (author)
Op initiatief van de commissie Bodembezinking van de Ned. Ver. Kust- en Oeverwerken werd een studie opgezet waarbij zowel theorie als praktijk en waterloopkundig modelonderzoek een rol hebben gespeeld. Op grond van daze studie en bij de toepassing in de praktijk opgedane ervaring kan thans worden gezegd, dat het zinken op stroom technisch gezien...
report 1960
document
De Vries, M. (author)
Elementaire inleiding in de hydraulica ten behoeve van HTS praktikanten in het Waterloopkundig Laboratorium. Deel 1 bevat de grondslagen van de permanente beweging [volgens de indeling van de Technische Vraagbaak (deel W, Thijsse)]. In deel 2 worden enige bijzondere onderdelen behandeld, zoals golven, zandtransport en schaalregels. In deel 3...
report 1959
document
Nijdam, A. (author)
Ten behoeve van het onderzoek over de afsluiting van het Veeregat is in het Waterloopkundig Laboratorium "De Voorst" een model gebouwd van de mond van het Veeregat met een gedeelte van de Oosterschelde en de Roompot (M 586, lengteschaal 150, diepteschaal 50). De keuze van de randvoorwaarden, zodanig dat deze op voldoende afstand van de dam...
report 1959
document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek van het tracé van de afsluitdijk betreft het onderzoek van de plaats en de richting van het wintersluitgat in de dijk. Maatgevend voor het juiste tracé van het sluitgat is hier in hoofdzaak de aanval op de Walcherense kust. Door de gecompliceerdheid van de aanval door de stroom op de oever (waarschijnlijk combinatie van uitschuring...
report 1957
Searched for: publisher:"wl"*
(2,181 - 2,189 of 2,189)

Pages