Searched for: publisher:"wl"*
(61 - 80 of 2,189)

Pages

document
Verheij, H.J. (author), Knaap, F.C.M. van der (author), Sessink, J.T.M (author)
report 2007
document
Groeneweg, J. (author), Vledder, G.P. van (author), Doorn, N. (author), Caires, S. (author), Westhuysen, A.J. van der (author)
report 2007
document
Hofland, B. (author), Klein Breteler, M. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzetlingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te wordeen. In de praklijk kan aan veel sleenzettingen geen definitief toelsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2007
document
Kessel, T. van (author), Vanlede, J. (author), Kok, J. de (author)
report 2007
document
Westhuysen, A.J. van der (author)
report 2007
document
Gerritsen, H. (author), Hummel, S. (author), Verlaan, M. (author)
report 2007
document
Beckers, J. (author), Doorn, N. (author), Van der Klis, H. (author)
The goal of the uncertainty analyses within the SBW Wadden Sea project is to find out which accuracy in HBC can be achieved, given the current state of scientific knowledge and technical instruments. Furthermore, we wish to quantify the contribution of the SWAN model and other components to the overall uncertainty in HBC. In order to answer...
report 2007
document
Brière, C. (author), Cohen, A.B. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author), Arens, S.M. (author)
report 2007
document
Wang, Z.B. (author), Elias, E.P.L. (author), Brière, C. (author)
report 2007
document
Sloff, C.J. (author), Verschelling, E. (author), Hauschild, A. (author), Crebas, J.I. (author)
report 2007
document
Weerts, A.H. (author), Mens, M.J.P. (author)
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het huidige verslag beschrijft de resultaten van Deltagootproeven, gericht op de reststerkte van de toplaag, die gedefinieerd is als de tijd vanaf initiële schade totdat de toplaag over vele vierkante meters beschadigd is geraakt en de ondergrond begint uit te spoelen. Het onderzoek beperkt zich tot datgene wat met een geringe inspanning aan...
report 2007
document
Verschelling, E. (author), Sloff, C.J. (author), Mosselman, E. (author)
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
Naar aanleiding van de behandeling van de concepthandleiding van Steentoets2007 is door de gebruikersgroep de wens geuit om een duidelijke handreiking op te nemen omtrent het beoordelen van de inwassing en de klemming van steenzettingen. In deze notitie is daarvoor een eerste aanzet gegeven. Het inwassen van een steenzetting levert een...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het ‘Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen’ is er ook aandacht gegeven aan de stabiliteit van basalt (Rudolph e.a. (2005), en de aanvullende notitie van Klein Breteler (2005)). Uit dit onderzoek is een aanbeveling gekomen omtrent het toetsen en ontwerpen van basalt. Door de gebruikersgroep van Steentoets2007 is...
report 2007
document
Vledder, G.P. van (author), Zijlema, M. (author), Rogers, W.E. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2007
document
Gils, J.A.G. van (author), Boderie, P.M.A. (author), Meijers, E.M. (author), Baretta-Bekker, J.G. (author)
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2007
document
Weerts, A.H. (author)
report 2007
Searched for: publisher:"wl"*
(61 - 80 of 2,189)

Pages