Searched for: publisher%3A%22haskoning%22%2A
(1 - 20 of 28)

Pages

document
de Lange, Merle (author), van Dijk, Simone (author), Reniers, G.L.L.M.E. (author)
report 2017
document
Dankers, P. (author), Wichman, B.G.H.M. (author), van Kerkvoorde, M.S. (author)
Beantwoording onderzoeksvragen en monitoringsresultaten morphodynamica, geotechniek en ecologie. Aannemersbedrijf Fa. Gebr. van der Lee heeft in opdracht van Rijkswaterstaat in het Markermeer nabij de Houtribdijk tussen Trintelhaven en Lelystad een “pilot moeras” aangelegd. Deze pilot moeras is onderdeel van het innovatieve onderzoeksprogramma...
report 2015
document
Ruitenbeek, M. (author)
Deze rapportage is het resultaat van een verkenning met deskundigen uit de vitale sectoren (o.a. elektriciteitsvoorziening, drinkwatervoorziening, etc.). Het rapport biedt inzicht in de mogelijke ruimtelijke maatregelen voor een optimale waterrobuuste inrichting van vitale en kwetsbare functies in relatie tot de bescherming tegen een...
report 2012
document
Mooyaart, L. (author), Van den Noortdgaete, T. (author)
Recentelijk bleek uit waarnemingen en onderzoek dat de afsluiting van het Brouwershavensche Gat ongewenste gevolgen heeft gehad voor de natuurwaarde van het gebied. Tevens wordt verwacht dat de situatie verder zal verslechteren wanneer geen corrigerende maatregelen worden genomen. Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om de doorlaatcapaciteit...
report 2010
document
Jacobse, J.J. (author), Van der Zel, M. (author), Arnold, E. (author), Hofstad, E.J. (author)
Het in beeld brengen van toekomstige veranderingen in de Oosterschelde, uitgaande van de beschikbare bodemopnamen, vereist een stapsgewijze aanpak. Inhoudelijk worden eerst de bodems geanalyseerd en samengevoegd. Daarna vormen de bodems de basis voor het samenstellen van een zandbalans en het ontwikkelen van een prognosemodel. Op basis van het...
report 2008
document
Mol, R. (author), Meulepas, G.J. (author)
report 2008
document
Lansen, J. (author), Jacobse, J. (author), Kluyver, M. (author), Arnold, E. (author)
During the storm season from October 2006 untill April 2007 several severe storms occurred at the North Sea. Three storm periods are selected to study the realiability of the SWAN wave model by means of a hindcast. The objective of this hindcast is to gain insight into the performance of the SWAN model, especially under storm conditions for the...
report 2007
document
Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoekzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Met het programma ZSteen worden stijghoogteverschillen berekend die werken op de toplaagelementen van de...
report 2007
document
Peters, D.J. (author)
In deze rapportage wordt de toetsing van steenbekleding op een helling gedurende belasting door golven behandeld. De werking van het golffront en golfklap worden hierin constructief benaderd. Afgesloten wordt met de dynamische respons en de zwakte punten in de toplaag.
report 2007
document
Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoeksprogramrna Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 klaar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Het beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het...
report 2007
document
Blom, J. (author)
report 2007
document
van Gerven, K.A.J. (author), Akkerman, G.J. (author)
The present report deals with the application of a provisional Smart Grass Reinforcement (SGR) system in 2006 for full scale testing of increased overtopping at the Groningen sea dyke test section near Delfzijl, as envisaged in 2007. The SGR has been placed at two strips of 4 m wide: one primary strip at the basic test site and one at a...
report 2007
document
Akkerman, G.J. (author), van Gerven, K.A.J. (author), Schaap, H.A. (author), van der Meer, J.W. (author)
In the present report field erosion tests of the inner slope of a sea dyke in the province of Groningen (near Delfzijl) are described for the situation of severe wave overtopping. Three types of tests have been performed: tests at the present grass cover, tests at a reinforced grass cover and tests at a section of bare clay. At the reinforced...
report 2007
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2006
document
Van Gerven, K.A.J. (author), De Jong, W. (author)
report 2006
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2005
document
Carvajal Mona, F. (author)
report 2005
document
Flikweert, J.J. (author), Akkerman, G.J. (author)
Het voorliggende rapport geeft een samenvatting en totaaloverzicht van de inhoudelijke resultaten tot dusver in het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen (OKS). Het betreft fase 2 van project Evaluatie en Bijsturing OKS. Tezamen met de evaluatie van het proces in fase 1, vormt deze vastlegging van de inhoud een basis voor het komen...
report 2005
document
Van Gerven, K.A.J. (author), Akkerman, G.J. (author)
The present report provides a state-of-the-art inventory of relevant information and technical concepts for the ComCoast project, being the first phase of the research stages of Work Package 3 (WP3). This project was assigned to Royal Haskoning by CUR. The information scan was set-up in a systematic way. About 160 relevant references have been...
report 2005
document
Van Gerven, K.A.J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Van Heereveld, M.A. (author), Akkerman, G.J. (author)
In the present report, a Smart Grass Reinforcement for overtopping resistant sea defences is elaborated on a theoretical basis, within the framework of ComCoast, Work Package 3 (WP3). The smart grass revetment concept aims at strengthening the present grass revetments at the crests and inners slopes of sea embankments. Smart denotes a...
report 2005
Searched for: publisher%3A%22haskoning%22%2A
(1 - 20 of 28)

Pages