Searched for: publisher:"haskoning"*
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Peters, D.J. (author)
In deze rapportage wordt de toetsing van steenbekleding op een helling gedurende belasting door golven behandeld. De werking van het golffront en golfklap worden hierin constructief benaderd. Afgesloten wordt met de dynamische respons en de zwakte punten in de toplaag.
report 2007
document
Lansen, J. (author), Jacobse, J. (author), Kluyver, M. (author), Arnold, E. (author)
During the storm season from October 2006 untill April 2007 several severe storms occurred at the North Sea. Three storm periods are selected to study the realiability of the SWAN wave model by means of a hindcast. The objective of this hindcast is to gain insight into the performance of the SWAN model, especially under storm conditions for the...
report 2007
document
Flikweert, J.J. (author), Peters, D.J. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft Royal Haskoning een onderzoek uitgevoerd dat een overzicht oplevert van de relevante kennisleemtes, gerelateerd aan de oppervlakken bekleding waarvoor de kennisleemtes van toepassing zijn. Het onderzoek beoogt antwoord te geven op de volgende vragen: • Wat kost het in tijd en...
report 2002
document
Te Slaa, G. (author)
Description of the construction of the Feni closure dam in Bangladesh
report 1985
document
Flikweert, J.J. (author), Akkerman, G.J. (author)
Het voorliggende rapport geeft een samenvatting en totaaloverzicht van de inhoudelijke resultaten tot dusver in het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen (OKS). Het betreft fase 2 van project Evaluatie en Bijsturing OKS. Tezamen met de evaluatie van het proces in fase 1, vormt deze vastlegging van de inhoud een basis voor het komen...
report 2005
document
Van Duivendijk, J. (author)
Overview report of the final design of the Feni closure dam in Bangladesh
report 1983
document
Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoekzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Er is een mechanicamodel beschikbaar voor de bijdrage van klemming. Dit model gaat uit van de...
report 2004
document
Jacobse, J.J. (author), Van der Zel, M. (author), Arnold, E. (author), Hofstad, E.J. (author)
Het in beeld brengen van toekomstige veranderingen in de Oosterschelde, uitgaande van de beschikbare bodemopnamen, vereist een stapsgewijze aanpak. Inhoudelijk worden eerst de bodems geanalyseerd en samengevoegd. Daarna vormen de bodems de basis voor het samenstellen van een zandbalans en het ontwikkelen van een prognosemodel. Op basis van het...
report 2008
document
Van Gerven, K.A.J. (author), De Jong, W. (author)
report 2006
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2005
document
Mooyaart, L. (author), Van den Noortdgaete, T. (author)
Recentelijk bleek uit waarnemingen en onderzoek dat de afsluiting van het Brouwershavensche Gat ongewenste gevolgen heeft gehad voor de natuurwaarde van het gebied. Tevens wordt verwacht dat de situatie verder zal verslechteren wanneer geen corrigerende maatregelen worden genomen. Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om de doorlaatcapaciteit...
report 2010
document
Peters, P. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoel report 2004
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2006
document
Mol, R. (author), Meulepas, G.J. (author)
report 2008
document
Van Gerven, K.A.J. (author), Akkerman, G.J. (author)
The present report provides a state-of-the-art inventory of relevant information and technical concepts for the ComCoast project, being the first phase of the research stages of Work Package 3 (WP3). This project was assigned to Royal Haskoning by CUR. The information scan was set-up in a systematic way. About 160 relevant references have been...
report 2005
document
Van Heereveld, M.A. (author)
report 2001
document
Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoekzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Met het programma ZSteen worden stijghoogteverschillen berekend die werken op de toplaagelementen van de...
report 2007
document
van Gerven, K.A.J. (author), Akkerman, G.J. (author)
The present report deals with the application of a provisional Smart Grass Reinforcement (SGR) system in 2006 for full scale testing of increased overtopping at the Groningen sea dyke test section near Delfzijl, as envisaged in 2007. The SGR has been placed at two strips of 4 m wide: one primary strip at the basic test site and one at a...
report 2007
document
Blom, J. (author)
report 2007
document
Van Gerven, K.A.J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Van Heereveld, M.A. (author), Akkerman, G.J. (author)
The present proposal deals with a presentation of three potentially feasible concepts for strengthening of the sea defences as to allow for increased wave overtopping, within the framework of ComCoast. In addition, for each concept an indicative proposal is given for a further theoretical study (Phase 2) and an indicative approach is shown for...
report 2005
Searched for: publisher:"haskoning"*
(1 - 20 of 26)

Pages