Searched for: publisher:"wl"*
(1 - 20 of 2,189)

Pages

document
Anonymus, N.N. (author)
In zijn brief van 17 mei 1983, no. 83/1542 verleent het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Walcheren opdracht aan het Waterloopkundig Laboratorium voor de uitvoering van een modelonderzoek naar duinafslag onder superstormvloed-omstandigheden voor twee lokaties langs de kust van Walcheren. De opdracht is verleend conform de aanbieding van 12...
report 1984
document
Stive, M.J.F. (author), Dingemans, M.W. (author)
report 1984
document
Anonymus, N.N. (author)
Eind 1983 is in de Deltagoot van het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek uitgevoerd naar de reducerende werking van een duinvoetverdediging, in de vorm van een asfalt-zandlichaam, op de duinafslag. Aangezien de asfaltslab van drukopnemers was voorzien zijn tevens de drukbelastingen gemeten onder golfaanval. Dit rapport bevat de verwerking...
report 1986
document
Anonymus, A. (author)
In april 1983 is in opdracht van Bitumarin, B.V. door het Waterloop-kundig Laboratorium, in samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica onderzoek verricht naar de stabiliteit van een dijkbekleding van Fixtone, open-steenasfalt op een talud met een helling van 1:3. Aangezien bitumineuze materialen in verband met materiaaleigenschappen...
report 1983
document
De Vries, M. (author)
Elementaire inleiding in de hydraulica ten behoeve van HTS praktikanten in het Waterloopkundig Laboratorium. Deel 1 bevat de grondslagen van de permanente beweging [volgens de indeling van de Technische Vraagbaak (deel W, Thijsse)]. In deel 2 worden enige bijzondere onderdelen behandeld, zoals golven, zandtransport en schaalregels. In deel 3...
report 1959
document
Verhage, L. (author)
report 1980
document
Boogaard, A. (author)
report 1972
document
Eysink, W.D. (author), Biegel, E.J. (author)
report 1992
document
Boderie, P.M.A. (author), Meijers, E.M. (author), Penailillo Burgos, R.S. (author)
report 2006
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author)
report 2000
document
Swart, D.H. (author), Singamsetti, S.R. (author)
report 1975
document
De Waal, J.P. (author)
In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat heeft het Waterloopkundig Laboratorium een voorbereidende bureaustudie uitgevoerd naar de invloed van wind op golfoverslag bij taluds en bij verticale constructies. De invloed van de wind op verschillende (voor golfoverslag relevante) deelprocessen is kwalitatief en -voor zover...
report 1992
document
Derks, H. (author)
report 1973
document
Pagee, J.A. van (author)
report 1978
document
Van Hijum, E. (author), Ramkema, C. (author)
A literature study on the stability of shore protection with loose materials on a circular island, both for protections -with a static equilibrium with slopes smailer than 1:5 and for protections with a dynamic equilibrium. The application of gravel beaches on circular islands.
report 1975
document
Jansen, R.H.J. (author)
report 1980
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is in 1986 een parametrisch model ontwikkeld voor de stijghoogte op het talud op het voor bezwijken maatgevende moment. Later is een heranalyse van de metingen uitgevoerd, hetgeen leidde tot drie empirische formules. Hiermee is de met twee lijnstukken...
report 1988
document
Heijer, F. den (author)
report 1999
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1983
document
Korthof, R.M. (author)
report 1982
Searched for: publisher:"wl"*
(1 - 20 of 2,189)

Pages