Searched for: subject%3A%221925%22
(1 - 2 of 2)
document
Van Velzen, E. (author), Engel, H. (author)
Deze publicatie is verschenen in het kader van de tentoonstelling 'Architectuur van de stadsrand; Frankfurt am Main, 1925 - 1930' in het gebouw van de faculteit der Bouwkunde, TU-Delft (herfst 1987). Publicatie en tentoonstelling maken deel uit van het VF-onderzoek 'Verbetering van ontwerpmethoden, cluster architectuur van de massa-woningbouw'...
book 1987
document
Anonymous, A. (author)
Na een lagen stand op 21 December 1925 bereikt te hebben begon de Rijn te Keulen sterk te wassen, welk was met een korte onderbreking 26 en 27 December aanhield tot in den nacht van 1 op 2 Januari, waarbij de hoogste bekende stand bij open rivier van 45.63m +NAP of 9.69m +0 werd bereikt. De Maas vertoonde vóór deze hoogwaterperiode geen lagen...
report 1926