Searched for: subject%3A%222001%22
(1 - 20 of 20)
document
Wang, Yixia (author), Lin, Shu (author), Wang, Yibing (author), De Schutter, B.H.K. (author), Xu, Jungang (author)
Currently, with the development of driving technologies, driverless vehicles gradually are becoming more and more available. Therefore, there would be a long period of time during which self-driving vehicles and human-driven vehicles coexist. However, for a mixed platoon, it is hard to control the formation due to the existence of the manual...
journal article 2023
document
Tourais, Joao (author), Ploem, T.W. (author), Zadelhoff, Tijmen A.van (author), Steeg-Henzen, Christal van de (author), Oei, Edwin H.G. (author), Weingärtner, S.D. (author)
Objective: Quantitative Magnetic Resonance Imaging (MRI) holds great promise for the early detection of cartilage deterioration. Here, a Magnetic Resonance Fingerprinting (MRF) framework is proposed for comprehensive and rapid quantification of T <sub>1</sub>, T <sub>2</sub> <sup>∗</sup>, and T <sub>RAFF2</sub> with whole-knee coverage....
journal article 2023
document
Tang, Z. (author), Pan, S. (author), Grubor, M. (author), Makinwa, K.A.A. (author)
This article presents a sub-1 V bipolar junction transistor (BJT)-based temperature sensor that achieves both high accuracy and high energy efficiency. To avoid the extra headroom required by conventional current sources, the sensor’s diode-connected BJTs are biased by precharging sampling capacitors to the supply voltage and then discharging...
journal article 2023
document
Guo, P. (author), Fool, F. (author), Chang, Z.Y. (author), Noothout, E.C. (author), Vos, H.J. (author), Bosch, Johan G. (author), de Jong, N. (author), Verweij, M.D. (author), Pertijs, M.A.P. (author)
This article presents a low-power and small-area transceiver application-specific integrated circuit (ASIC) for 3-D trans-fontanelle ultrasonography. A novel micro-beamforming receiver architecture that employs current-mode summation and boxcar integration is used to realize delay-and-sum on an N -element sub-array using N× fewer capacitive...
journal article 2023
document
ARGYROULIS, KONSTANTINOS (author)
Inefficient installation of pile foundations may lead to high risks of material damage, inadequate pile capacity, and time delays that can have significant financial implications to any kind of project, both onshore and offshore. Therefore, there is high demand for a comprehensive driveability analysis that considers key aspects of the...
master thesis 2022
document
Campos de Oliveira, A. (author), Pan, Sining (author), Wiegerink, Remco J. (author), Makinwa, K.A.A. (author)
This article presents a microelectromechanical system (MEMS) Coriolis-based mass-flow-to-digital converter (Φ DC) that can be used with both liquids and gases. It consists of a micromachined Coriolis mass flow sensor and a CMOS interface circuit that drives it into oscillation and digitizes the resulting mass flow information. A phase-locked...
journal article 2022
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is [lit.1]. Volgens alle Provinciale Overlegorganen voor de Kust (POK) kan daardoor onvoldoende worden ingespeeld op regionale behoeften voor natuurlijke dynamiek, veiligheid en recreatie. Deze stelling wordt onderbouwd...
report 2003
document
Bovelander, R.W. (author), Akhiat, A. (author)
The Netherlands participates in the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions. This report presents the results of the Dutch contribution to the programme 2001 and the sediment results of 2000 which were not yet available at the time of the last evaluation report of the Netherlands in 2000 (ref.19)....
report 2003
document
Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author), Arts, F.A. (author), Meininger, P.L. (author)
In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van watervogeltellingen in de zoute en brakke wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 2001-juni 2002 (verder aangeduid als 2001/2002). De ‘Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Dit rapport...
report 2003
document
Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van de maandelijkse watervogeltellingen per vliegtuig in de Voordelta in het seizoen 2001/02 (juli 2001 tot en met juni 2002). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met name zee-eenden en Aalscholvers in de Voordelta. Ook worden de tellingen van zeehonden in de...
report 2002
document
Meininger, P.L. (author), Strucker, R.C.W. (author)
In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden (tabel 1). In Noordwest-Europees verband zijn vooral Zwartkopmeeuw (>50% van de Noordwest-Europese populatie), Strandplevier (24%), Kluut (14%), Kleine Mantelmeeuw (14%), Grote Stern (13%), Visdief (7%) en Dwergstern (6%)...
report 2002
document
Meininger, P.L. (author), Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author), Strucker, R.C.W. (author), Wolf, P.A. (author)
Dit rapport biedt een overzicht van de resultaten van onderzoek naar het broedsucces van kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns) in het Deltagebied in 2001. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Kust en Zee in opdracht van de regionale directies Zuid-Holland en Zeeland van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn...
report 2002
document
Rutten, T.P.A. (author), Sandee, A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
Dit rapport behandelt de rapportage en evaluatie van fytoplankton-monitoring gegevens over de tweede helft van 2001 van een zestal lokaties, uitgevoerd met flowcytometrie. Dit vindt plaats als onderdeel van het Rijkswaterstaat monitorings programma in de Nederlandse kustwateren (MWTL) in de projecten MONBIO en TNWMILLAB . Per lokatie zijn...
report 2002
document
Peperzak, L. (author), Bouma, H. (author), Sandee, A. (author), Peletier, H. (author)
Na een aantal rustige plaagalgenjaren viel 2001 uit de toon met een zeer grote Phaeocystis-voorjaarsbloei in de Nederlandse kustwateren en, voor het eerst in meer dan 10 jaar werd in de Waddenzee ’s zomers DSP gemeten (Diarrhoeic Shellfish Poisoning). De Phaeocystis-bloei leidde tot versnelde zuurstofloosheid in het Grevelingenmeer en een...
report 2002
document
Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author)
Dit werkdocument behandelt de resultaten van de maandelijkse watervogeltellingen per vliegtuig in de Voordelta in het seizoen 2000/2001 (juli 2000 tot en met juni 2001). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met name Aalscholvers, zee-eenden en meeuwen in de Voordelta. Ook worden de tellingen van...
report 2002
document
Rutten, T.P.A. (author), Sandee, A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
Een vast onderdeel van het Rijkswaterstaat monitorings programma in de Nederlandse kustwateren bestaat uit fytoplanktontellingen. Deze worden uitgevoerd met behulp van microscopie en de laatste jaren aangevuld met flowcytometertellingen voor een zestal lokaties. Deze lokaties zijn: Noordwijk 2, Noordwijk 10, Terschelling 135, Schaar van ouden...
report 2001
document
Parmet, B.W.A.H. (author), Van de Langemheen, W. (author), Chbab, E.H. (author), Kwadijk, J.C.J. (author), Lorenz, N.N. (author), Klopstra, D (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de maatgevende afvoer van de Maas te Borgharen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het randvoorwaardenboek 2001 (rvw2001). De resultaten van een aantal deelonderzoeken zijn afzonderlijk gerapporteerd. Deze deelonderzoeken betreffen de homogenisatie van de afvoerreeks bij...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
In de winters van 1997-1998.1998-1999 en 1999-2000 is er geen ijs van enige betekenis geweest. waar de scheepvaart hinder van heeft ondervonden.* De winter van 2000-2001 was er één aaneen gesloten ijsperiode van 17 t/m 24 januari 2001. In deze periode zijn 4 ijskaarten uitgegeven. Deze ijskaarten waren tevens beschikbaar op internet http://www...
report 2001
document
Wakker, K.F. (author)
public lecture 2001
document
Overbeek, H.J. (author)
public lecture 2001
Searched for: subject%3A%222001%22
(1 - 20 of 20)