Searched for: subject%3A%22Accident%255C+prediction%22
(1 - 2 of 2)
document
Yang, Yang (author), Shao, Zheping (author), Hu, Yu (author), Mei, Qiang (author), Pan, Jiacai (author), Song, R. (author), Wang, Peng (author)
Safety analysis according to the spatial distribution characteristics of maritime traffic accidents is critical to maritime traffic safety management. An accident analysis framework based on the geographic information system (GIS) is proposed to characterize the spatial distribution of maritime traffic accidents occurring in the Fujian sea area...
journal article 2022
document
Van Petegem, J.W.H. (author)
Nederland heeft de ambitie om het aantal dodelijke en ernstige ongevallen met 25% te reduceren. De ontwikkeling van ongevallenvoorspellingsmodellen (OVM’s) kan hier een bijdrage aan leveren. Op basis van de ontwikkeling van OVM’s kunnen allereerst de effecten van het wegontwerp op de verkeersveiligheid beter worden ingeschat dan in de huidige...
master thesis 2012