Searched for: subject:"Ameland"
(1 - 15 of 15)
document
Elias, Edwin P.L. (author), van der Spek, A.J.F. (author), Pearson, S.G. (author), Cleveringa, Jelmer (author)
Ameland inlet is centrally located in the chain of West Frisian Islands (the Netherlands). A globally unique dataset of detailed bathymetric charts starting in the early 19th century, and high-resolution digital data since 1986 allows for detailed investigations of the ebb-tidal delta morphodynamics and sediment bypassing over a wide range of...
journal article 2019
document
Dissanayake, P.K. (author)
This dissertation qualitatively investigates the morphodynamic response of a large inlet system to IPCC projected relative sea level rise (RSLR). Adopted numerical approach (Delft3D) used a highly schematised model domain analogous to the Ameland inlet in the Dutch Wadden Sea. Predicted inlet evolution indicated the typical channel/shoal pattern...
doctoral thesis 2011
document
Van der Westhuysen, A. (author), De Waal, A.P. (author)
The spectral wind wave model SWAN (Booij et al. 1999) plays a key role in the estimation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBC) for the primary sea defences of the Netherlands. Since some uncertainty remains with respect to the reliability of the wind wave model SWAN for application to the geographically complex area of the Wadden Sea, a...
report 2008
document
Van der Westhuysen, A. (author)
The spectral wind wave model SWAN plays a key role in the estimation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBC) for the primary sea defences of the Netherlands. Since some uncertainty remains with respect to the reliability of SWAN for application to the geographically complex area of the Wadden Sea, a number of activities have been initiated...
report 2008
document
Lansen, J. (author), Jacobse, J. (author), Kluyver, M. (author), Arnold, E. (author)
During the storm season from October 2006 untill April 2007 several severe storms occurred at the North Sea. Three storm periods are selected to study the realiability of the SWAN wave model by means of a hindcast. The objective of this hindcast is to gain insight into the performance of the SWAN model, especially under storm conditions for the...
report 2007
document
Van der Westhuysen, A.J. (author), Van Vledder, G.P. (author)
The spectral wind wave model SWAN plays a key role in the estimation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBC) for the primary sea defences of the Netherlands. Since some uncertainty remains with respect to the reliability of SWAN for application to the geographically complex area of the Wadden Sea, a number of activities have been initiated...
report 2007
document
Gautier, C. (author), Van den Boomgaard, M.J.G. (author)
This report contains the analysis of the measurements by ten wave buoys near the tidal inlet of Ameland during the storm season 2004-2005 (1 December 2004 - 1 May 2005).
report 2005
document
Cleveringa, J. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het doel van dit rapport is tweeledig: 1 Demonstreren hoe advisering voor het kustbeheer en kennisopbouw volgens de KUST2005-werkwijze samengaat. 2 De morfologische ontwikkelingen en processen rond de westkust van Ameland en het Zeegat van Ameland samenvatten. Daarbij volgen uit de nieuw opgebouwde kennis van het gebied twee alternatieve...
report 2005
document
Hordijk, D. (author)
Primary water defences protect the Netherlands against flooding by the North Sea, the major rivers and inland seas Markermeer and IJsselmeer. The Dutch Water Defence Act [Wet op de Waterkering] stipulates that these water defences have to be tested every five years to determine if they guarantee the statutory safety level with respect to the...
report 2004
document
Oost, A.P. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het is mogelijk om het beheer van de kust van noordwest Ameland te optimaliseren door rekening te houden met de ontwikkelingen van de kust op verschillende tijdschalen van eeuwen tot enkele jaren. Een effectieve aanpak van het beheer betekent dat bij het bestrijden van de problemen op korte termijn rekening wordt gehouden met de verwachtingen...
report 2001
document
Gordeau, L. (author)
Saw-tooth bar features occur on the downdrift side of the ebb-tidal delta of the Ameland Inlet as well as in front of the island of Ameland. The height difference between bar maximum and trough minimum can amount to 150 cm on the ebb-tidal delta and to about 25 cm in front of Ameland. Their lengths range between 500 mand 2 km. Their width...
report 1999
document
Boeters, R.E.A.M. (author), Buitenrust Hettema, A.M.H. (author)
Door de directie Friesland van de Rijkswaterstaat is aan de DWW gevraagd een aantal alternatieven aan te geven voor de verbetering van de in slechte staat verkerende kwelderrand Nieuwlandsrijd te Ameland. De bestaande verdediging is ernstig beschadigd en de functie van de kwelderrand loopt hierdoor gevaar. De verdediging valt niet onder de ...
report 1991
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Door de directie Friesland zijn berekeningen gemaakt naar de deltaveiligheid van deze raaien (notitie ANW 89.37 en notitie ANW 89.46). Aan de DWW is gevraagd om commentaar te geven op de genoemde notities ANW 89.37 en ANW 89.46, alsmede aan te geven op welke wijze de veiligheid van dit deel van Ameland berekend dient te worden. CONCLUSIES Bij de...
report 1989
document
anonymous, A. (author)
In de jaren 1967 t/m 1970 zijn door de Studiedienst Hoorn in een tweetal lokaties in het Waddengebied onder Ameland continue golfwaarnemingen verricht met de golfamplitudeschrijver. Deze metingen werden gedaan in het kader van het "dammenplan Ameland" enerzijds en op voorstel van de TAW anderzijds. Het doel van het onderzoek is om op grond van...
report 1972
Searched for: subject:"Ameland"
(1 - 15 of 15)