Searched for: subject%3A%22Architectuur%22
(1 - 20 of 91)

Pages

document
van Etten, Stan (author)
<br/>De transitie van de klassiek geïnspireerde architectuur richting de hedendaagse moderne architectuur in Nederland wordt in beeld gebracht rond de periode van 1900 tot 1970. Er wordt onderzocht waarom moderne bouwwerken vaak gevoelswaarde en esthetiek lijken te verwaarlozen ten gunste van functionaliteit, kostenreductie en bouwefficiëntie....
student report 2024
document
Mooren, Bart (author)
Deze thesis onderzoekt de impact van het verlies van ornamenten op de gevels van de <br/>binnenstad van Tilburg in relatie tot de waardering van de stad. De definitie van het <br/>ornament blijft een centraal discussiepunt binnen de architectuur, aangezien het <br/>subjectief van aard is en de waardering ervan variabel is. Niettemin tracht deze...
student report 2024
document
Oorschot, L.M. (author)
De laatste jaren zijn een aantal veranderingen gaande, de klimaatcrisis heeft tal van transities in beweging gezet, de wooncrisis verdiept zich verder, demografische veranderingen zijn volop aan de gang en het narratief onder betrokkenen die zich met woningen bezighouden is grondig veranderd. Een luidruchtige paradigmaverschuiving die met horten...
report 2021
document
Meijer, Noor (author)
Onderzoek: Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe skateboarders de gebouwde omgeving ervaren en begrijpen en wat architecten of ontwerpers (van zulke plekken) kunnen leren van deze gebruikers. Skateboarders, voor wie autoriteit en conventie van weinig betekenis zijn, suggereren dat de gebouwde omgeving niet alleen een plek is om te wonen,...
master thesis 2021
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Zoetermeer kent unieke architectuur waar de meeste mensen onwetend langslopen. In de serie ‘Het gebouw van de maand’ laat Architectuur Punt Zoetermeer verschillende bijzondere gebouwen zien. Deze maand de experimentele Terrasflat aan het Douzapad in Palenstein.
report 2021
document
Hooimeijer, F.L. (author)
De stad van de toekomst is een circulaire stad waar de toestand van de bodem cruciaal is voor de leefbaarheid en voor het succesvol doorvoeren van noodzakelijke transities. Gezien de huidige staat van de Nederlandse bodem is een gestructureerde aanpak nodig om de balans tussen boven- en ondergrond te herstellen.<br/><br/>The city of the future...
book chapter 2019
document
Brouwer, Lennart (author)
In de huidige maatschappij worden producten na hun levensduur als afval gezien. Er wordt met een zodanig hoge snelheid een grote hoeveelheid afval geproduceerd dat dit niet op een natuurlijke manier verwerkt kan worden. Dit resulteert in mogelijke schade voor het milieu en de gezondheid van mensen. Deze situatie vraagt om een nieuwe benadering...
master thesis 2018
document
Beukeboom, F. (author)
De wereld ontwikkelt zich in een steeds grotere afvalberg door vooruitstrevende economie en innovaties op nieuwe producten. Deze afvalberg zal uiteindelijk moeten worden hergebruikt om het materiaal te kunnen herintegreren in de maatschappij. Deze onderzoekspaper gaat over de wijze van hergebruik in de Architectuur. Er zijn verschillende plannen...
master thesis 2017
document
Franzen, A.J. (author), van der Linden, H.J. (author)
De kracht van het (stedenbouwkundig) ontwerp staat weer op de agenda. Waar in de eerste sLIM Masterclass het begrip complexiteit werd ontrafeld, stond in de tweede sessie op 20 mei het publieke en private perspectief centraal. Na een introductielezing van initiator Agnes Franzen kwamen Ton Schaap van de gemeente Amsterdam en Hans-Hugo Smit van...
report 2016
document
van Roosmalen, P.K.M. (author), Hercules, M.F. (author)
Op 1 mei 1936 openden de Nederlandse ingenieurs A.C. Ingenegeren en G.S. Vrijburg in Nederlands-Indië de deuren van Ingenieurs-Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV) (afb.2 ). Het in Bandoeng gevestigde IBIV zou bestaan tot 1957. De bestaansperiode van het bureau viel samen met politiek turbulente jaren: de nadagen van het koloniale Nederlandse...
journal article 2016
document
Schipper, H.R. (author)
The production of precast, concrete elements with complex, double-curved geometry is expensive due to the high costcosts of the necessary moulds and the limited possibilities for mould reuse. Currently, CNC-milled foam moulds are the solution applied mostly in projects, offering good aesthetic performance, but also resulting in waste of material...
doctoral thesis 2015
document
Schipper, H.R. (author), Eigenraam, P. (author)
conference paper 2015
document
Oorschot, L.M. (author)
Op 14 november vierde cepezed de opening van het nieuwe kantoor aan de Ezelveldlaan in Delft. Drie historische gebouwen, voorheen van de Technische Hogeschool kregen een nieuwe bestemming en een nieuw ontworpen tussendeel. Bij aankomst in de hal van het nieuwe kantoor liggen boeken over en van cepezed. Mijn oog valt meteen op een citaat van Mies...
journal article 2014
document
Verkerk, N.M. (author)
Shape grammars are systems of transformational rules that describe the design of a shape. Most studies towards the application of shape grammar are analytical in describing a specific building style. The main part of this research will describe a comparison of the rule systems and rule structures of four different grammars: the Prairie house,...
master thesis 2014
document
Geul, M.L. (author)
Bij mijn afstuderen binnen Explore Lab heb ik onderzoek gedaan naar de herbestemming van gevangenissen en specifiek de Koepelgevangenis van Breda. Dit heb ik uitgewerkt in een ontwerp waarbij het voormalige gevangenisterrein wordt getransformeerd tot omsloten tuin en rustplek in de stad. In het cellengebouw wordt plek gemaakt voor studieruimten,...
master thesis 2014
document
Hassan, Y. (author)
Op welke wijze heeft de CAD techniek zich door de jaren heen ontwikkeld en wat is zijn weerslag op het architectonisch product? Met deze vraag word er geprobeerd om meer duidelijkheid te krijgen over de invloed van CAD technieken in de architectuur. De ontwikkeling van CAD begint in 1963 en is vandaag de dag nog in volle gang. Er word daarbij...
master thesis 2014
document
Teerds, P.J. (author)
Lina Bo Bardi, voor velen is deze eigenzinnige architecte een inspiratiebron. Honderd jaar geleden werd ze in Rome geboren en om dit te vieren is er recentelijk een uitmuntende biografie van Zeuler de Lima over Bo Bardi verschenen en is er de reizende tentoonstelling Lina Bo Bardi: Together, die nu in het Amsterdamse Arcam te zien is.
journal article 2014
document
Vermeulen, E.A.F. (author)
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen voor de richting Architectural Engineering (aE) en Building Technology (BT) van de faculteit bouwkunde aan de TU Delft. Bij aE kiest elke student zijn eigen afstudeeronderwerp. Eline Vermeulen is geïnteresseerd in de belevingswereld van dementerenden en hoe hiervoor een bijpassend ontwerp kan worden...
master thesis 2014
document
Wagenaar, C. (author)
Dit artikel gaat in op een fenomeen dat bekend is geworden onder de naam Evidence Based Design. Essentie van dit concept is de bewering dat ingrepen in de omgeving – te denken is aan architectuur en het interieurontwerp – effecten hebben op de mensen die zich daarin ophouden. Architectonische oplossingen zouden in ziekenhuizen tot meetbare...
journal article 2014
document
Oorschot, L.M. (author)
De kredietcrisis en de teloorgang van gebiedsontwikkelingstrategieën uit de gouden tijd kent ook zijn zegeningen. Het Rode Dorp in de Haagse Schilderswijk ontkwam zo aan de bulldozers die klaar stonden om dit monument van de woningbouwgeschiedenis te egaliseren en te vervangen door iets hips en hoogs, grotendeels in de koopsector. Het is nu...
journal article 2014
Searched for: subject%3A%22Architectuur%22
(1 - 20 of 91)

Pages