Searched for: subject%3A%22Bedrijventerrein%22
(1 - 4 of 4)
document
Labruyere, A.I. (author)
Veel van de structurele kantorenleegstand is te vinden op monofunctionele gebieden. Om deze gebieden effectief aan te kunnen pakken is een gebiedsaanpak noodzakelijk. Voor deze aanpak dient samen te worden gewerkt door publieke en private partijen en private partijen onderling. De gemeente dient bij dit alles een faciliterende rol te spelen.
master thesis 2015
document
Nauta, J.S. (author)
ABSTRACT - Nederland kent een divers landschap dat varieert van een strandwallenkust, veenvlaktes, droogmakerijen, zandplateaus tot rivierenlandschappen. Grote delen van deze landschappen zijn echter in de loop van de eeuwen getransformeerd in stedelijk gebied. Vooral in het westen van het land, de Randstad, is veel van het landschap verloren...
master thesis 2013
document
Blom, W.P.C. (author)
Onderzoek naar hoe gemeenten in een regio, aan de hand van de landelijk geformuleerde aanbevelingen, een regiospecifieke uitwerking kunnen geven aan regionale samenwerking bij (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
master thesis 2010
document
Ruyters, J. (author)
Een studie naar en een ontwerp voor een bedrijventerrein en een patiokantoor in de landschappelijke omgeving van Heerlen (NL) en Aachen (D).
master thesis 2002
Searched for: subject%3A%22Bedrijventerrein%22
(1 - 4 of 4)