Searched for: subject%3A%22Benadering%22
(1 - 4 of 4)
document
Vergouwe, Paul (author)
Dit verslag behandelt een bewijs gegeven door Apéry (1977) dat ζ(3) een irrationaal getal moet zijn. Voor even waarden van de Riemann-Zéta functie kennen we de uitkomst. Echter is het zo dat die voor de meeste oneven waarden niet algebraïsch bepaald zijn. Een vraag die dus onbeantwoord was is of ze irrationaal zijn. Voor ζ(3) is dit bewezen. Dit...
bachelor thesis 2017
document
Kok, M. (author), Van Noortwijk, J.M. (author)
Om Nederland te beschermen tegen overstromingen is een stelsel van waterkeringen aangelegd. Er zijn drieenvijftig dijkringgebieden te onderscheiden die tegen overstroming worden beschermd door een ring van dijken, duinen, kunstwerken, bijzondere waterkerende constructies en hoge gronden. De veiligheidsfilosofie ten aanzien van dijkringgebieden...
report 1996
document
Peeters, C. (author), Debisschop, K. (author), Vandendriessche, P. (author), Wijnolst, N. (author)
book 1994
document
Cirkel, R.J. (author)
report 1979
Searched for: subject%3A%22Benadering%22
(1 - 4 of 4)