Searched for: subject%3A%22Biesbosch%22
(1 - 12 of 12)
document
Teunissen, Vita (author)
An impressive farm complex, located on a polder island at the heart of natural park the Biesbosch near Dodrecht and Breda, provides the ultimate setting for a nature retreat. The design proposal is fed by the site's rich history, highly varied landscape, the cultural-historical values of the site and research into the characteristics of a place...
master thesis 2020
document
Verschelling, Eelco (author), van der Deijl, Eveline (author), van der Perk, Marcel (author), Sloff, C.J. (author), Middelkoop, Hans (author)
Sediment deposition is one of the key mechanisms to counteract the impact of sea level rise in tidal freshwater wetlands (TFWs). However, information about sediment deposition rates in TFWs is limited, especially for those located in the transition zone between the fluvially dominated and tidally dominated sections of a river delta where...
journal article 2017
document
Jose Alonso, J.J. (author)
Different measures will be executed in the framework PKB “Room for the River” in order to lower the water levels in the river area during normative high discharges. The plan Ontpoldering Noordwaard is one of them and has as aim to inundate parts of the Noordwaard during high discharges. Water coming from the Nieuwe Merwede as result of high...
report 2010
document
Schmidt, C.A. (author), Cuypers, C. (author), Van den Heuvel, H. (author), De Lange, W.J. (author), Van Noort, P.C.M. (author)
In het kader van het Nader Onderzoek van de verontreinigde waterbodem van de Sliedrechtse Biesbosch is AKWA-RIZA door RWS directie Zuid-Holland verzocht een inschatting te doen van het actueel risico van verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater. De bepaling van het actueel risico is gefaseerd uitgevoerd conform de Richtlijn nader...
report 2006
document
Blauw, A.N. (author), Tatman, S. (author), Nolte, A.J. (author), Vries, M.B. de (author)
report 2000
document
Nolte, A.J. (author)
report 2000
document
Martijn, A.J. (author)
In 1998 heeft Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) in samenwerking met ingenieursbureau DHV en de TU Delft de mogelijkheden van ultrafiltratie van Biesbosch-bekkenwater onderzocht met behulp van een proefinstallatie, bestaande uit twee parallelle straten. Het onderzoek richtte zich vooral op het vaststellen van het effect van een...
master thesis 1999
document
Kuijper, C. (author)
Ten einde de doorstroming van de Dordtsche Biesbosch te vergroten wordt overwogen de dam van Engeland, welke de oostwaartse begrenzing van het gebied vormt, op een tweetal plaatsen te verlagen. Daarnaast is een aantal andere ingrepen gepland: de verruiming van kreekprofielen, de aanleg en verwijdering van een aantal dammen, aanpassingen m. b. t....
report 1991
document
Zonneveld, I.S. (author), Knoppert, P.L. (author), Michels, F.W. (author)
book 1974
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
document
Officieel verslag over de stormvloed van 0 September/1 October 1911 door Rijkswaterstaat.
report 1912
document
Blanken, J. (author), Goudriaan, A.F. (author), van Utenhove, J.M.C. (author), Moll, G. (author), Donker, W.B. (author)
Plan van Jan Blanken voor de verbetering van de afvoer van de Rijn (en Waal) door het graven van een nieuwe afwatering vanaf Werkendam door de Biesbosch naar de Amer (de Nieuwe Merwede), en het afsluiten van de Beneden Merwede bij Hardinxveld. Deze tekst is de presentatie van zijn plan bij het Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen. In 1815 had...
report 1819
Searched for: subject%3A%22Biesbosch%22
(1 - 12 of 12)