Searched for: subject%3A%22Botlek%22
(1 - 7 of 7)
document
De Nijs, M.A.J. (author)
doctoral thesis 2012
document
El Hamdi, A. (author)
Siltation of harbour basins and navigation channels is a serious problem in the port of Rotterdam as well in many other harbours all over the world. Due to siltation, basins and channels require frequent maintenance dredging to guarantee safe navigational depths. The costs associated with these dredging activities are quite high. To keep the...
master thesis 2012
document
Quak, R.W. (author)
Blue energy is a technique that converts the difference of molar free energy between fresh river water, and salt sea water into electricity. Theoretically, 1,5MW can be won when mixing flows of 1m3/s of river water with sea water. Taking into account all losses that occur in the system, makes that the net power is approximately 1,0MW/m3/s. For a...
master thesis 2009
document
Waarts, P.H. (author), Nelisse, R.M.L. (author), Van der Wiel, W.D. (author), Van Wingerden, A.J.M. (author), Beuken, R. (author), Huijzer, E.L. (author), Lombaers, A. (author), Van Breen, H.J. (author), Bloemhof, G.A. (author)
Dit rapport geeft de weerslag van de werkzaamheden uitgevoerd in het COB project 13 “Risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling van kabels en leidingen”. Deze studie beperkt zich in grote mate tot het kwalitatieve en kwantitatieve deel van het risicomanagement. Geconcludeerd kan worden dat het project O13 er toe heeft geleid dat voor het...
report 2006
document
other 2001
document
Anonymous, A. (author)
In deel 1 werd een aanzet gegeven voor een studie naar een dicht slibscherm in de mond van de Botlek. Daartoe zijn enkele randvoorwaarden zoals getij- en scheepsbewegingen nader onderzocht. Tevens is de praktische uitvoerbaarheid van enkele dichte schermen besproken. De belangrijkste conclusies waren: - de openings- en sluitingstijden van het...
report 1978
document
Aarse, J.A.A. (author), van Delden, D. (author), van Geest, H. (author), Keller, F. (author), Klinckhamers, L.A.A.M. (author), Monster, D. (author), Pilon, J.J. (author), Vis, A.E.R.E. (author), van de Weerdt, J. (author)
Beschrijving van de veranderingen in het gebied (Voorne-Putten, Rozenburg) door en direct na de watersnoodramp van 1953, de aanleg van de havens van Rotterdam (Botlek, Europoort), de opoffering van het natuurgebied “De Beer”, en de (nooit uitgevoerde) plannen om van heel Voorne-Putten een havengebied te maken.
report 1978
Searched for: subject%3A%22Botlek%22
(1 - 7 of 7)