Searched for: subject%3A%22Corrosie%22
(1 - 5 of 5)
document
Kraaijenbrink, P. (author)
In 2003 is gestart met onderzoek naar corrosie bij damwanden die voor dijkversterkingen 2-zijdig in de ondergrond staan. In het algemeen zijn dit voornamelijk stabiliteitsschermen en erosieschermen. Het doel van het onderzoek is om in bepaalde omstandigheden (ondergrond met veen, humeuze klei en zoet grondwater) rekening te kunnen/mogen houden...
report 2013
document
Vreeburg, J.H.G. (author)
The quality of drinking water in the Netherlands meets high standards as is annually reported by the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM)(Versteegh and Dik, 2006). Also the water companies themselves report in the voluntary Benchmark that water quality is one of the least discriminating factors as all the companies ...
doctoral thesis 2007
document
Lenderink, H.J.W. (author)
doctoral thesis 1995
document
Jansen, E.F.M. (author)
doctoral thesis 1993
document
Dobbelaar, J.A.L. (author)
doctoral thesis 1990
Searched for: subject%3A%22Corrosie%22
(1 - 5 of 5)