Searched for: subject:"DOS"
(1 - 19 of 19)
document
Pronk, Arno (author), Luo, Peng (author), Li, Q. (author), Sanders, F.C. (author), Overtoom, M.E. (author), Coar, Lancelot (author)
There has been a long tradition in making ice structures, but the development of technical improvements for making ice buildings is a new field with just a handful of researchers. Most of the projects were realized by professors in cooperation with their students as part of their education in architecture and civil engineering. The following...
conference paper 2017
document
Majumdar, P. (author), Karana, E. (author), Sonneveld, M.H. (author)
A growing number of scholars argue that understanding how people experience materials in products, i.e. Materials Experience, is essential in<br/>designing meaningful material applications. Material Driven Design (MDD) has been developed as the method to understand these experiential traits<br/>of materials and embed them in the design process....
conference paper 2017
document
van der Voordt, Theo (author), Jensen, Per Anker (author), Hoendervanger, Jan Gerard (author), Bergsma, Feike (author)
This paper presents a new Value Adding Management (VAM) model that aims to support decision makers in identifying appropriate interventions in buildings, other facilities and services that add value to the organisation, to manage its implementation, and to measure the output and outcomes. The paper builds on value adding management theories and...
journal article 2016
document
Saunders, G.N. (author), Schuurman, M.J. (author), Rans, C.D. (author)
When teaching Engineering to students it is important that we not only teach about<br/>how to engineer new things but also look at the failures and performance problems<br/>from an engineering point-of-view. The field that studies this part of engineering is<br/>known as Forensic Engineering. The American Society of Civil Engineers defines this...
conference paper 2016
document
van der Voordt, Theo (author), Jensen, Per Anker (author), Hoendervanger, Jan Gerard (author), Bergsma, Feike (author)
This conference paper presents a new Value Adding Management model that aims to support decision makers in identifying appropriate interventions to add value to the organisation, to manage its implementation, and to measure the output and outcomes. The paper builds on value adding management theories and models including the triplet input...
conference paper 2016
document
Kretzer, M. (author)
This paper questions the current use of materials in architecture, which furthers the preference of surface and form over inherent material properties. It then investigates recent advancements towards the notion of a Digital Materiality, comparing various international research activities and approaches. It concludes with the potentials of Smart...
conference paper 2013
document
Costa Branco De Oliveira Pedro, J.A. (author), Vilhena, A. (author), Baptista Coelho, A. (author), Vasconcelos Paiva, J. (author), Cruz, C. (author)
The purpose of the paper is to describe the main spatial defects in illegal residential buildings. Three research questions are addressed: What are the main spatial defects of the dwellings? What are the main spatial defects in the relation between buildings? What is the impact of spatial defects to the minimum habitability conditions of...
conference paper 2011
document
Van den Ham, G. (author)
SLIQ2D is een quasi-2D computerprogramma waarmee het optreden voorspeld kan worden van een verwekingsvloeiing ofwel een instabiliteit van een onderwatertalud ten gevolge van verweking, gegeven de taludhelling, relatieve dichtheid en materiaaleigenschappen van het zand. Dit programma is in 1994 door Grondmechanica Delft ontwikkeld deels in...
report 2009
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author), Tromp, E. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een afweegmodel, de onderdelen E en F van het onderzoek. Met het model kan een optimale maatregel bepaald worden voor het ophogen van de openbare ruimte. Voor de input van het model en voor het...
report 2008
document
Spruit, R. (author), Wilschut, D. (author), Van Deen, J. (author)
In het Delft Cluster onderzoek "Duurzame OnderhoudsStrategie (DOS) voor voorzieningen op slappe bodem" worden gereedschappen ontwikkeld om beter onderbouwde keuzes te maken voor beheer van openbare ruimte in gebieden met zettingsgevoelige ondergrond. Omdat voor het goed gebruik van deze gereedschappen betrouwbare gegevens nodig zijn, is het...
report 2007
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author)
In het kader van het DOS-onderzoek naar onderhoud van wegen op slappe bodem, wordt er een afweegmodel ontwikkeld om te kijken welke constructie het beste is bij het ophogen van wegen. Hierin wordt een afweging gemaakt tussen de volgende ophoogmaatregelen: - traditioneel ophogen met ‘zwaar’ materiaal; - ophogen met toepassing van lichtgewicht...
report 2006
document
Zwanenburg, C. (author), Lehnen, C. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een afweegmodel. Met het model kan de meest optimale maatregel worden bepaald voor het opnieuw ophogen van de openbare ruimte in woonwijken. Een belangrijk onderdeel van het afweegmodel voor het...
report 2006
document
Van Ruijven, J. (author)
Het opstellen van een richtlijn of methodiek om op basis van de projecteigenschappen de omvang en samenstelling van grondonderzoek te bepalen. Vertrekpunt is bestaande infrastructuur die wordt onderhouden of gereconstrueerd. De Richtlijn Grondonderzoek is bedoeld als controle- of toetsmiddel voor de hoeveelheid en type grondonderzoek op wegen in...
report 2006
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author), Willeboer, M.W. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een keuzemodel. Met het model kan de meest optimale maatregel worden bepaald voor het opnieuw ophogen van de openbare ruimte. Voor de input van het model en voor het vastleggen van de aanwezige...
report 2006
document
Teunissen, P.A.A. (author), Verhoeven, H. (author), Visser, H. (author)
Bij de aanleg én voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke infrastructuur is de ondergrond een belangrijke kostenbepalende factor. Voor wegen speelt de draagkracht en vervorming van de bodem hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld een weg op een zandondergrond heeft minder intensief onderhoud nodig en heeft een langere levensduur dan op...
report 2005
document
Spruit, R. (author), Maccabiani, J. (author)
Bij de keuze voor de methode van onderhoud van wegen op slappe bodem speelt de zettingsprognose een belangrijke rol. Tegelijkertijd is het opstellen van een nauwkeurige zettingsprognose niet eenvoudig: kleine afwijkingen in invoerparameters of modellering kunnen voor een grote afwijking in de voorspelde zetting zorgen. De Geotechnische Meetlat...
report 2005
document
Spruit, R. (author), Maccabiani, J. (author)
In 2002-2003 is in een Delft Cluster project een (score)methodiek ontwikkeld waarmee het proces van het opstellen van een zettingsprognose kan worden gedocumenteerd en de nauwkeurigheid ervan worden gekwantificeerd. De oorspronkelijke systematiek is gerapporteerd in Delft Cluster rapport DC1-412-10. De systematiek is opgesteld voor toepassing...
report 2005
document
Maccabiani, J. (author), Spruit, R. (author), Van Deen, J.K. (author)
De publieke ruimte met de binnenstedelijke infrastructuur van wegen, riolering, oever- en groenvoorzieningen vergt naast grote investeringen tevens een groot jaarlijks bedrag aan onderhoud. Met name in de gebieden met slechte bodemgesteldheid zijn deze jaarlijkse onderhoudskosten een grote last voor de betreffende gemeenten en lagere overheden....
report 2003
document
Coolen, H. (author), Hilkhuysen, G. (author)
book 1992
Searched for: subject:"DOS"
(1 - 19 of 19)