Searched for: subject%3A%22DSM%22
(21 - 32 of 32)

Pages

document
Xin, W. (author)
Photovoltaic (PV) technology has gained lot of attention these days, given the consideration of energy security and safety, as well as environmental pressure. As part of renewable energy technology, PV holds the potential to answer to the issues; like the increasing energy demand especially in urban environment and rural electrification. DSM as...
master thesis 2012
document
Berkheij, D.S.H. (author)
Transformatie van een fabrieksterrein (DSM) in een park. Het uitgewerkte gebouw is een voormalige opslagloods en tapperij van spiritus. Dit ensemble is verder het park in getrokken en heeft als nieuwe functie een cultureel centrum met restaurant en (klein) theater gekregen. De verbinding met de omgeving (voornamelijk het nieuwe DSM-park) is...
master thesis 2011
document
Sanchez, A. (author)
The world will be faced with the challenge of accommodating nine billion people for 2050; the question is if our planet will have the resources necessary to provide a healthy and comfortable way of living for its habitants. That is why sustainability is important for DSM, and sustainability means “meeting the needs of the present without...
master thesis 2011
document
Kroone, J. (author)
Sustainable performance, with the impact on climate change as the most prevalent indicator, is becoming more important to businesses. DSM, as front runner sustainable performance, formulated the objective of carbon neutral production sites. In this thesis, it was researched how the carbon footprint of a production site of DSM can be reduced to...
master thesis 2011
document
De Jong, G.J. (author)
Drie ontwikkelingen vragen om de transformatie van het DSM Gist terrein in Delft. 1) Spoorzone Delft komt uit op DSM-oost terrein 2) DSM Gist heeft plannen voor een biotechnologiecampus op het DSM-west terrein. 3) Leegstand cultuurhistorische monumenten op toplocatie. De oude fabrieksgebouwen op het DSM-oost terrein zijn monumenten die nu...
master thesis 2010
document
Beneker, W.J.E. (author)
master thesis 2009
document
Van der Kooij, P.C. (author)
A design was made for the Calve/DSM site in Delft. It is a factory site which is being abandoned by its users, leaving 16 ha to be developed in the coming future. The aim is to develop a socially sustainable creative district through means of self-organisation. The project is restricted to the borders of the design location and takes the open...
master thesis 2009
document
Roelofsen, F. (author), Goorden, N. (author)
Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in meer detail lokaal is gemodelleerd. Het...
report 2008
document
Roelofsen, F. (author), Buma, J. (author), Oude Essink, G. (author), Garming, L. (author), Van Oostrom, N. (author), Gehrels, J. (author), Peters, T. (author), Van Meerten, H. (author), Vergroesen, T. (author), Penailillo, R. (author)
Delft en omliggende gemeenten zullen in de komende jaren moeten anticiperen op de mogelijke veranderingen in het onttrekkingsregime voor grondwater van DSM Gist en de geplande aanleg van de spoortunnel onder Delft. Deze veranderingen hebben invloed op het watersysteem en daarmee op het waterbeheer. In het kader van het onderzoeksprogramma ...
report 2007
document
Boerman, D.J. (author), Van Dijk, R. (author), Van der Heijden, M. (author), Pickhardt, P. (author), Vouwzee, S. (author)
report 2005
document
Gehrels, H. (author), Reijs, T. (author), Van Meerten, H. (author), De Rijk, J. (author), Van Oostrom, N. (author), Oude Essink, G. (author), Vergroesen, T. (author), Maas, K. (author), Buma, J. (author)
Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de effecten van de voorgenomen vermindering of stopzetting van de grondwaterwinning door DSM Gist in combinatie met de aanleg van de spoortunnel in Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland door...
report 2005
document
Nijenhuis, J. (author), Tillemans, F. (author), Van den Heuvel, M. (author), Engelvaart, L. (author)
report 1998
Searched for: subject%3A%22DSM%22
(21 - 32 of 32)

Pages