Searched for: subject%3A%22Delft%255C+Cluster%22
(1 - 20 of 169)

Pages

document
Oude Essink, G. (author), Delsman, J. (author), Borren, W. (author), Stuurman, R. (author), Verkaik, J. (author)
Voor het begrijpen van de oppervlaktewaterpeil-grondwater relatie en het bepalen van de uitstraling van peilverandering of deklaagvergraving van het Markermeer op zijn omgeving is een beter inzicht nodig over de opbouw van de ondiepe ondergrond en de variaties in de doorlatendheid (viz. hydraulische weerstand) van de deklaag. De onder de...
report 2010
document
Van den Ham, G. (author), Vastenburg, E. (author)
Het IJsselmeergebied, waaronder behalve het IJsselmeer ook het Markermeer, IJmeer en de randmeren worden gerekend, heeft thans te lijden onder een achteruitgang van natuur- en landschapskwaliteit en een voordturende hoge ruimtelijke druk. Door alle belanghebbenden en betrokken is erkend dat deze problemen opgelost moeten worden en dat daarvoor...
report 2010
document
Bezuijen, A. (author)
This thesis reports on experimental research on compensation grouting in sand. It is investigated in model tests, how the shape of the grout bodies made during injection depends on the grout properties, the density of the sand and the way the tubes are installed. The shape of the grout body affects the necessary injection pressure and whether...
doctoral thesis 2010
document
Jose Alonso, J.J. (author)
Different measures will be executed in the framework PKB “Room for the River” in order to lower the water levels in the river area during normative high discharges. The plan Ontpoldering Noordwaard is one of them and has as aim to inundate parts of the Noordwaard during high discharges. Water coming from the Nieuwe Merwede as result of high...
report 2010
document
Peñailillo Burgos, R. (author), Lemans, J.M. (author)
De afgelopen jaren is de problematiek van koelwaterlozingen in relatie tot hoge watertemperatuur van de grote rivieren regelmatig in de actualiteit gekomen. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith met 3°C toegenomen, waarvan 2°C door warmtelozingen en 1°C door...
report 2009
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Met de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel is in Nederland een omvangrijk meerjaren onderzoeksprogramma gestart om de aanvankelijke nationale kennisachterstand op het gebied van geboorde tunnels in te lopen. Onderzoek naar het constructiegedrag van gesegmenteerde boortunnels maakt deel uit van dat programma. In dit kader is in 1999 de grote...
report 2009
document
Burgos, P. (author), Van den Beld, T. (author)
De watertemperatuur van rivieren wordt beïnvloed door meteorologische condities, warmtelozingen en de watertemperatuur en afvoer van zijrivieren en grondwater. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith 3 graden Celsius toegenomen, waarvan 2 graden Celsius als resultaat van...
report 2009
document
Van der Meulen, E.S. (author), Joziasse, J. (author), Vink, J.P.M. (author), Penailillo Burgos, R.S. (author), Jaimes Jaimes, J.A. (author), Rodriguez Aguilera, D. (author), Klaver, G.T. (author)
Bij de aanleg van overstromingsgebieden in rivier- of beekdalen, met als doel het vergroten van de waterbergingscapaciteit, loopt de waterbeheerder vaak tegen het probleem aan dat de bodemkwaliteit van de overstroomde gebieden wordt beïnvloed door de kwaliteit van zwevend stof (in dit project is gefocusseerd op het gehalte aan zware metalen)....
report 2009
document
Burggraaf, H.G. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Weerheijm, J. (author)
In the Delft Cluster work package “Bijzondere Belastingen” (CT01.21) the consequences of a BLEVE and a reduced BLEVE are considered. These phenomena have a low probability of occurrence, but might have immense consequences. Therefore, a deterministic consideration seems not possible. The results of the work package must facilitate the...
report 2009
document
Van Bueren, E.M. (author)
After twenty years of sustainable building policies, the issue of environmental impact of buildings and urban environments remains. Policy makers still have difficulties addressing the ambiguous, contested and dynamic goals encapsulated in the term ‘sustainable development’. How to decide between using zinc or PVC gutters, when knowledge and...
doctoral thesis 2009
document
Klaver, G.T. (author), Joziasse, J. (author), Bakker, I. (author)
In this paper, the influence of impoundments (sluices, weirs, etc.) and stream components (tributaries, river branches, associated canals) on the metal content in water and suspended particulate matter (SPM) in the Dutch part of the River Meuse is assessed using the decrease in the cadmium content of the particulate and dissolved phase during...
report 2009
document
Joziasse, J. (author), Vink, J.P.M. (author), Beumer, V. (author)
Klimaatverandering - hetzij natuurlijk, hetzij door menselijke activiteiten veroorzaakt – leidt tot effecten op zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit in riviersystemen. Om deze systemen aan te passen aan de te verwachten ontwikkelingen zijn en worden er diverse (her)inrichtingsmaatregelen uitgevoerd in grote rivieren en in beeksystemen....
report 2009
document
Hölscher, P. (author), Meijers, P. (author)
In het kader van het 6de Europese onderzoeksprogramma is het Innotrack onderzoek uitgevoerd. Door verschillende Europese belanghebbenden is gemeenschappelijk onderzoek gedaan naar kosteneffectieve oplossingen voor spoorwegen. De nadruk lag op innovatieve oplossingen die met een beperkte investering de onderhoudskosten kunnen reduceren. Vanuit...
report 2009
document
Hölscher, P. (author), Meijers, P. (author)
The Dutch rail network is one of the busiest in the world. Structural, partly preventative, maintenance of the rail infrastructure is essential to ensure that such a busy network remains safe and free of faults. A substantial amount of position maintenance is currently necessary for the upkeep of the Dutch rail network and, in comparison with...
report 2009
document
Korff, M. (author)
The objective of this study is to gain insight into mechanisms of soil-structure interaction for buildings adjacent to deep excavations and to find a reliable method to design and monitor deep excavations in urban areas with soft soil conditions. The research focuses on typical Dutch conditions. The main questions are: How can we predict the...
report 2009
document
Hartman, A.D. (author)
For the Delft Cluster project ‘Railway transition zones and switches’, extensive field-testing has been carried out. At a location east of the railway station Gouda Goverwelle (GoGo) the behavior of a track and soil at a culvert and a switch are studied. This report is part of a series of reports describing all tests performed at the GoGo test...
report 2009
document
Hartman, A.D. (author), Hölscher, P. (author)
For the Delft Cluster project “Railway Transition zones” extensive field-testing has been performed. Testing took place on the railway track Gouda-Goverwelle (GoGo) on a culvert and on a Switch. Many different parties were involved in the testing and numerous different types of tests were performed. Al the different tests ad up to a large amount...
report 2009
document
Hartman, A.D. (author)
This report gives an overview of the extensive short term measurements undertaken for the Delft Cluster project Railway transition zones. The objective of the project was to measure the response of the railway track and ground, at a transition zone' during the passage of regular service trains. Both Deltares and the University of Southampton...
report 2009
document
Van Andel, S.J. (author)
Day-to-day water management is challenged by meteorological extremes, causing floods and droughts. Often operational water managers are informed too late about these upcoming events to be able to respond and mitigate their effects, such as by taking flood control measures or even requiring evacuation of local inhabitants. Therefore, the use of...
doctoral thesis 2009
document
Gruijters, S. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek dat door Deltares TNO is uitgevoerd in de periode 2007-2009 binnen het Delft Cluster onderzoek Blijvend Vlakke Wegen. Het onderzoek is gericht op het opzetten van een methodiek om variaties in de ondergrond te vertalen naar te verwachten restzettingsverschillen langs een wegtracé.
report 2009
Searched for: subject%3A%22Delft%255C+Cluster%22
(1 - 20 of 169)

Pages