Searched for: subject:"Deltaprogramma"
(1 - 1 of 1)
document
Cunningham, S. (author), Timmermans, J.S. (author)
Als onderbouwing van de planvorming en uitvoering hebben de deelprogramma's van het Deltaprogramma ieder een kennisagenda opgesteld. Deze kennisagenda's bestaan uit rapportages waarin naar schatting circa 1000 kennisvragen zijn opgenomen. De kennisvragen zijn zeer verschillend in tijdschaal, geografische schaal en inhoud en ook de rapportage is...
report 2011