Searched for: subject:"Deltaprogramma"
(1 - 1 of 1)
document
Dijkzeul, D. (author)
De grens tussen land en zee staat onder druk, van zowel de landkant als de zeekant. Klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging en hoge stormvloeden. Hiertegen is onze kust op dit moment niet opgewassen. Aan de andere kant is de ruimte van de kustzone gewild voor wonen, recreatie, toerisme, haven- en natuurontwikkeling. De ingrepen die...
report 2010