Searched for: subject:"Den%5C+Haag"
(1 - 14 of 14)
document
de Leeuwe, J. (author), Kleinegris, Richard (author)
book chapter 2016
document
Van Mourik, P. (author), Van der Veen, G. (author)
Bomen veraangenamen de beleving van Haagse straten.
journal article 2013
document
Van Mourik, P. (author), Van der Veen, G. (author)
Bomen veraangenamen Haagse Pleinen
journal article 2013
document
Tambach, M. (author)
Project "Kwaliteitsimpuls Particuliere Woningvoorraad". Onderzoeksrapport uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Den Haag.
report 2012
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author)
De rapportage beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Is er een verschil in grondwaarde tussen een eeuwigdurend recht van erfpacht en vol eigendom? Zo ja, waar bestaat dit waardeverschil dan uit? Zo ja, hoe kan in de Haagse praktijk dit waardeverschil (tussen het eeuwigdurend recht van erfpacht en eigendom) worden vastgesteld?
report 2006
document
De Wolff, H.W. (author), Ploeger, H.D. (author), De Jong, J. (author)
De centrale vraag in het onderzoek is: Is het erfpachtsysteem voor de gemeente Den Haag (nog steeds) en nuttig en noodzakelijk middel om gemeentelijke doeleinden te bereiken, en zo ja: in welke vorm?
report 2006
document
Xiaojun, P. (author)
The Hague Holland Spoor is a representative main station in the Netherlands railvi/ay network, its current form of operation and passenger organisation is being limited by its infrastructure. Also its infrastructure restricts the main network capacity of the Netherlands between Leiden, The Hague and Rotterdam. We hope to use the existing...
report 2001
document
De Klerk, A. (author)
book 1998
document
Elsinga, M. (author), Boumeester, H. (author), Leliveld, T.A.L. (author), Priemus, H. (author)
book 1997
document
Elsinga, M. (author)
Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Woningstichting VZOS, Den Haag.
book 1996
document
Krebber, C.M. (author)
book 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Elsinga, M.G. (author)
book 1995
document
Van Eijck, A.C. (author), Snijders, T.J. (author)
book 1990
document
Apperloo, W. (author), Veenstra, R. (author), Wezenbeek, M. (author)
Door de interuniversitaire studiegroep planologie Stadscentrum 's-Gravenhage is zo'n integrale ruimtelijke visie ontwikkeld. In hun rapport wordt door middel van onderzoek en ontwerp gekomen tot ruimtelijke en funktioneel struktuur bepalende elementen. Het door de struktuur bepalende elementen gevormde plan is gebaseerd zowel op stedebouwkundige...
book 1987
Searched for: subject:"Den%5C+Haag"
(1 - 14 of 14)