Searched for: subject%3A%22Duurzaamheid%22
(1 - 20 of 53)

Pages

document
Oorschot, L.M. (author)
Versnellen, versnellen, versnellen moeten we de bouwproductie, we moet nog meer industrialiseren, nog beter gebruik maken van de kennis in het hele netwerk bouwen, nog beter concepten bedenken, een ministerie en minister van wonen moet terug. In tien jaar moeten we 1 miljoen woningen hebben gebouwd om het astronomische woningtekort terug te...
report 2021
document
Geurts, E.H.M. (author), Espinal, Lizanne (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek<br/>door de TU Delft, in opdracht van de provincie Gelderland, naar financiële duurzaamheid bij het verduurzamen van monumenten, kerken in dit geval,<br/>welke onderdeel is van het KaDEr programma.
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author), Mensink, Jeroen (author)
Duurzame gebiedsontwikkeling is vooral succesvol als de ontwikkelaars rekening houden met de identiteit en de culturele context van het gebied. Dat stellen onderzoekers Leo Oorschot en Jeroen Mensink in dit nieuwe hoofdstuk van de Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling. Zij leggen uit hoe je die identiteit en context bepaalt en laten zien...
report 2020
document
Lancee, Laurens (author)
Zorginstellingen worden vanuit het Klimaatakkoord verplicht hun vastgoed energie-efficiënter te maken. Het vastgoed in de sector van de langdurige zorg is veelal verouderd en draagt in grote mate aan de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Het energie-efficiënter maken van deze vastgoedsector komt onvoldoende op gang om de CO2-reductie...
master thesis 2019
document
Derksen, Doris (author)
conference paper 2019
document
Vastenhoud, Bob (author)
conference paper 2019
document
Baghus, Frits (author)
conference paper 2019
document
Varghese, Paul (author)
Deze onderzoekspaper richt zich op de attitude van de Nederlandse bevolking tegenover het afstappen van gas op een alternatieve energiebron. Om dit te doen is een steekproef genomen van de Nederlandse bevolking om te bepalen of er een relatie is tussen bepaalde sociaal-demograische factoren en het maken/willen maken van de overstap. Deze sociaal...
student report 2019
document
Zijlstra, H. (author)
Midterm report. In dit rapport beschrijven we de opzet van het project (zie ook projectplan TU Delft 2017) en geven we aan wie de direct betrokkenen zijn bij het project. Ook noemen we de bijeenkomsten of bijzondere momenten die er waren. Het rapport gaat in op de uitvoering van het project vanuit de KaDEr-Kaderstelling en via de Living Labs. De...
report 2018
document
Daamen, T.A. (author)
Onder de rook van Rotterdam wordt op innovatieve wijze gewerkt aan de toekomst van de Schiedamse havens. Geen ontwikkelaars of architecten, maar in het gebied aanwezige offshorebedrijven hebben hiertoe het initiatief genomen. Geen transformatie tot stedelijk gebied, maar ondernemerschap en behoud en verduurzaming van het maritieme karakter...
journal article 2017
document
Al Temimi, A. (author)
Asielzoekers leven in feite in de schaduw van de samenleving. Ze zijn er wel, maar wie deze mensen zijn, waar ze zijn en hoe zij leven is vaak onbekend. Het effect van de opvangfase is levensbepalend voor asielzoekers. De opgedane ervaring in de opvangfaciliteiten, hetzij positief of negatief, reflecteert zich uiteindelijk in de Nederlandse...
master thesis 2016
document
Buskens, B.A.G. (author)
master thesis 2015
document
Van Bergen Bravenboer, I. (author)
master thesis 2015
document
Warmerdam, K.M. (author)
De hoofdvraag voor het afstudeerproject is hoe een bestaand kantoorgebouw getransformeerd kan worden naar woningen met klimaat adaptieve methoden? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het onderzoek gericht op klimaat adaptieve methoden welke toepasbaar zijn binnen de architectonische opgave binnen Nederland. Het onderzoeksdoel was om...
master thesis 2014
document
Leijen, T. (author)
Een onderzoek naar de effecten van technische duurzaamheidsaspecten op de huurprijs van kantoorgebouwen
master thesis 2014
document
Gorter, W.J. (author)
De Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid bestaat voor een relatief groot deel uit een oude en versleten bebouwing. De wijk is, op basis van metingen van de sociale index, aangewezen als probleemwijk. De situatie behoeft vernieuwing, waarvoor momenteel 1 plan in uitvoering is. Dit plan ‘Parkstad’ is vastgelegd in een grootschalig masterplan waarin...
master thesis 2014
document
Van der Meer, M. (author)
conference paper 2013
document
Van Langelaan, M. (author)
conference paper 2013
document
Slauerhoff, M. (author)
conference paper 2013
document
De Hoop, F. (author)
conference paper 2013
Searched for: subject%3A%22Duurzaamheid%22
(1 - 20 of 53)

Pages