Searched for: subject%3A%22Dynamic%255C%2Bsoil%255C%2Bbehavior%22
(1 - 1 of 1)
document
Kester, E.C.M. (author)
In deze thesis komt het onderwerp dynamische verweking aan bod, er wordt onderzoek gedaan naar het verschijnsel, waarbij is vastgehouden aan de volgende hoofdvraag: “hoe zit het verschijnsel dynamische verweking precies in elkaar, welke parameters hebben invloed op het verschijnsel, wanneer treedt het fenomeen op en hoe is dit te voorspellen?”...
bachelor thesis 2014