Searched for: subject:"Eems"
(1 - 16 of 16)
document
Abdelrady, Ahmed (author), Sharma, Saroj (author), Sefelnasr, Ahmed (author), Kennedy, M.D. (author)
Dissolved organic matter (DOM) in source water highly influences the removal of different contaminants and the dissolution of aquifer materials during bank filtration (BF). The fate of DOM during BF processes under arid climate conditions was analysed by conducting laboratory-scale batch and column studies under different environmental...
journal article 2018
document
Oosterlo, P. (author), van der Meer, J.W. (author), Hofland, B. (author), van Vledder, G.P. (author)
abstract 2018
document
Querido, D.J.W. (author)
Manufacturing organizations have to become more competitive. There are two important things a company can do: become more efficient in all operations and introduce new products. Total Productive Maintenance (TPM) is a production philosophy that contributes to more efficiency. The introduction of new products sometimes require new production...
master thesis 2013
document
Papenborg, L.R. (author)
Delfzijl 2030 WADerPROOF; A graduation thesis separated in two parts: [1] WADerPROOF; a spatial plan to combine the problematic of social decline and flood management in a spatial concept for the town of Delfzijl. [2] Zoet, Zout & Siel; a urban plan with the intention to use the identity of Delfzijl -the sea dike- for the urban regeneration of...
master thesis 2012
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In het algemeen is een door grond horizontaal belaste paal een 3-D situatie, die in 1 fase direct met een 3-D EEM-model (zoals PLAXIS 3D Foundation) kan worden gemodelleerd. Deze modellen zijn echter gecompliceerd en pas de laatste jaren eenvoudiger toepasbaar in de adviespraktijk. Een directe berekening is ook mogelijk met PLAXIS 2D. Het...
report 2008
document
Feddema, A. (author)
Door grond horizontaal belaste palen komen voornamelijk voor als in een talud van een ophoging op slappe grond palen worden geplaatst, of wanneer een ophoging wordt aangebracht naast reeds geïnstalleerde palen in een fundering. Als gevolg van de ophoging zal de slappe grond verticaal zetten en ook horizontaal verplaatsen. Deze horizontale...
report 2006
document
Vuren, S. van. (author)
report 2006
document
Kleef, H.L. (author), Jager, Z. (author)
In 1999 is een driejarige pilotstudie gestart naar het in ruimte en tijd seizoensafhankelijk voorkomen van diadrome vissoorten in het Eems-Dollard estuarium. In 1999 werd één visstation in het Groote Gat van de Dollard bemonsterd waarbij ook de invloed van het dag-nachtritme op de vangsten onderwerp van studie was. Voor inzicht in de ruimtelijke...
report 2002
document
Boon, J.G (author), Dardengo, L. (author), Kernkamp, H.W.J. (author)
report 2002
document
Merckelbach, L.M. (author), Eysink, W.D. (author)
report 2001
document
Heijer, F. den (author), Asselman, N.E.M. (author)
report 2000
document
Ruygrok, P.A. (author)
Het doel van deze orientatie-analyse met behulp van een 2-dimensionaal eindige-elementen rekencode is een gevoeligheidsafschatting ten aanzien van twee onderscheiden aspecten. 1. In hoeverre en op welke wijze is, in geval van plaatselijk significante variabiliteit, het Leidraad-dimensioneringsmodel op golfklappen (2 lagenmodel, geschematiseerd...
report 1989
document
Zschuppe, K.H. (author), Kerdijk, H.N. (author)
report 1982
document
Koopmans, W.F. (author)
In verband met het onderzoek naar de eutrofiëringsbestrijding van het Gooi- en Eemmeer is in deze studie gezocht naar betrouwbare afvoergegevens van de Eem over de jaren 1975 t/m 1979. Daarbij is naar voren gekomen dat de Eem zich er niet voor leent om op gemakkelijke wijze het afvoerverloop te bepalen, vandaar dat het onderzoek zich heeft...
master thesis 1982
document
Landman, A. (author)
Slibafzettingen blijken in het Eems - Dollard Estuarium een belangrijke rol te spelen bij het bepalen van de bevaarbaarheid van het vaarwater naar Emden. In dit deelontwerp worden een tweetal getijberekeningen uitgevoerd welke de benodigde gegevens leveren voor de berekening van de aan de afzettingen ten grondslag liggende slibtransporten. Deze...
master thesis 1978
Searched for: subject:"Eems"
(1 - 16 of 16)