Searched for: subject%3A%22Euler%255C-Lagrange%255C%2Bmethode%22
(1 - 2 of 2)
document
van der Wilt, Pieter (author)
The traditional Eulerian view of biomass in bioprocess modelling results in issues when modelling large-scale bioreactors in which heterogeneous conditions are common. As the field increasingly moves from “scale-up” to “scale-down” philosophy, in which such heterogeneities are included from the start of process design, accurate modelling of the...
bachelor thesis 2022
document
Huisman, A.E. (author)
In dit project worden vier vereenvoudigingen van de trebuchet onderzocht. Er wordt gekeken naar het rendement met betrekking tot de energie overdracht van het zware tegengewicht op het afgeschoten voorwerp. De invloed van het toevoegen van extra armen en wielen wordt onderzocht. Bij meer energie overdracht kan het voorwerp verder weg geschoten...
bachelor thesis 2020