Searched for: subject:"Europa"
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Rovira Navarro, M. (author), Rieutord, Michel (author), Gerkema, Theo (author), Maas, Leo R.M. (author), van der Wal, W. (author), Vermeersen, L.L.A. (author)
Some of the moons of the outer solar system harbour subsurface liquid oceans. Tidal dissipation plays an important role in preventing these oceans from freezing. In the past, most studies considered only tidal dissipation in the solid layers of these bodies (rock and ice). Recently, new studies considering tidal dissipation in the oceans of...
journal article 2019
document
Mostert, E. (author)
Dit rapport is geschreven als dictaat bij het vak Waterrecht en -organisatie (CIE5500) dat aan de TU Delft gegeven wordt. Het boek kan echter ook van nut zijn voor anderen die zich voor het waterrecht en het waterbeheer interesseren. In dit rapport komen alle aspecten van het waterrecht in brede zin aan bod. In hoofdstuk 2 worden de...
lecture notes 2014
document
Wassenberg, F. (author), Van Meer, A. (author), Van Kempen, R. (author)
Urbaner Wandel erstreckt sich über alle Zeitalter. Einige Quartiere passen sich veränderten Umständen nicht an, so dass sie verfallen und mit einer entsprechenden Politik des Stadtumbaus revitalisiert werden müs-sen. Viele Städte in Europa haben solche überforderten Nachbarschaften , in denen Stadter-neuerungspolitik umgesetzt wird. Diese...
report 2010
document
van der Heijden, H.M.A. (author), Haffner, M.E.A. (author), Reitsma, A.A. (author)
book 2002
document
Lambregts, B.W. (author), Spaans, M. (author)
book 1998
document
Arnold, A.G. (author), Andriessen, J.H.E. (author), Van der Horst, H.J. (author)
book 1998
document
Visscher, H.J. (author)
In dit boek worden de bouwregelgeving, de vergunningsprocedures en het bouwtoezicht van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken, Noorwegen en Zweden vergeleken. Deze vergelijking heeft aanknopingspunten opgeleverd voor verdere deregulering en vereenvoudiging van de Nederlandse bouwregelgeving.
book 1997
document
Kooijman, D. (author), Meijer, F. (author)
book 1997
document
Boelhouwer, J. (author)
book 1996
document
Van Veen, F.R. (author)
book 1996
document
Van de Ven, B.L.M. (author)
book 1995
document
Danermark, B. (author), Elander, I. (author)
This volume is based on a selection of papers originally presented at a research conference held 15-19 August 1992 to coincide with the National Housing Fair - "Bo 92" - in Örebro, Sweden. The fair was concentrated on a neighborhood with a newly built housing estate including multi-family housing blocks of different tenures: private, cooperative...
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author)
report 1994
document
Menkveld, A.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1993
document
Visscher, H. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
book 1993
document
Haffner, M.E.A. (author)
book 1992
document
Menkveld, A.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1992
document
Immers, L.H. (author), Wamsteker-Andriessen, S.J. (author)
Deze bundel bevat de bijdragen, gepresenteerd op het Symposium GOEDERENVERVOER IN EUROPEES PERSPECTIEF, dat op 25 maart 1992 door de Vakgroep Verkeer van de Faculteit der Civiele Techniek van de TechnischeUniversiteit Delft is georganiseerd. Doel van dit Symposium is het presenteren en ter discussie stellen van onderzoekresultaten die bijdragen...
report 1992
document
Bovy, P.H.L. (author)
journal article 1992
document
Priemus, H. (author), Metselaar, G. (author)
book 1992
Searched for: subject:"Europa"
(1 - 20 of 23)

Pages