Searched for: subject%3A%22Europoort%22
(1 - 13 of 13)
document
Buijs, Matthijs (author)
High-water levels in the Rhine-Meuse delta are going to rise in the upcoming decades due to climate change with the accompanied sea level rise and the increase of the frequency of extreme Rhine discharges. The flood prone areas not protected by flood defenses at the Island of Dordrecht are directly influenced by the increase of these high-water...
master thesis 2021
document
Waarts, P.H. (author), Nelisse, R.M.L. (author), Van der Wiel, W.D. (author), Van Wingerden, A.J.M. (author), Beuken, R. (author), Huijzer, E.L. (author), Lombaers, A. (author), Van Breen, H.J. (author), Bloemhof, G.A. (author)
Dit rapport geeft de weerslag van de werkzaamheden uitgevoerd in het COB project 13 “Risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling van kabels en leidingen”. Deze studie beperkt zich in grote mate tot het kwalitatieve en kwantitatieve deel van het risicomanagement. Geconcludeerd kan worden dat het project O13 er toe heeft geleid dat voor het...
report 2006
document
Veldman, J.J. (author)
report 1993
document
Kernkamp, H.W.J. (author)
report 1991
document
Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Kuur, P. van der (author), Hartsuiker, G. (author), Wieten, J. (author), Kernkamp, H.W.J. (author)
report 1989
document
Bakker, J.G. (author), Visser, R.C. (author)
In opdracht van de Technische Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kust- en Oeverwerken zijn 12 monsters genomen uit de taluds van de Oude Maas in Botlek en Beneluxhaven in Europoort. Op delen uit het merendeel van deze monsters zijn korrelverdelingsanalyses uitgevoerd. Dit grondonderzoek vond plaats in het kader van het onderzoek...
report 1978
document
Aarse, J.A.A. (author), van Delden, D. (author), van Geest, H. (author), Keller, F. (author), Klinckhamers, L.A.A.M. (author), Monster, D. (author), Pilon, J.J. (author), Vis, A.E.R.E. (author), van de Weerdt, J. (author)
Beschrijving van de veranderingen in het gebied (Voorne-Putten, Rozenburg) door en direct na de watersnoodramp van 1953, de aanleg van de havens van Rotterdam (Botlek, Europoort), de opoffering van het natuurgebied “De Beer”, en de (nooit uitgevoerde) plannen om van heel Voorne-Putten een havengebied te maken.
report 1978
document
Broeders, W.P.A. (author)
Berekening van golfoverslag over de Blokkendam van de Europoort (i) havendam.
report 1974
document
Meinen, E. (author), Tiemessen, N.T.M. (author)
Wanneer de definitieve toegang naar het Europoortgebied gerealiseerd zal zijn, zal het golfbeeld in de toegangskanalen veranderen. Deze berekening heeft ten doel te bepalen we lke golfhoogte overschrijdingsfrekwenties voor het landgedeelte tussen de aansluiting Beerkanaal - Calandkanaal, verwacht kan worden.
master thesis 1970
document
Berge, H. (author), Traetteberg, A. (author)
This paper deals with model tests conducted at the Delft Hydraulics Laboratory (DHL) and the River and Harbour Laboratory at the Technical University of Norway (RHL) for the design of the Europoort Breakwater. A series of tests with regular waves was conducted at the DHL from which the design of the breakwater was decided. The chosen design was...
conference paper 1969
document
Van Oorschot, J. (author)
Meer in het bijzonder is het onderzoek gericht geweest op de volgende punten: - Het ontwikkelen van stortpatronen voor die gedeelten van de dammen die met behulp van de blokkenvaartuigen worden gebouwd. Tijdens de uitvoering zal dit stortsysteem eventueel kunnen worden aangepast aan de opgedane praktische ervaringen. Als gevolg van de gekozen...
report 1969
document
Van Staal, G. (author)
In opdracht van de Rijkswaterstaat, Arrondissement Rotterdamse Waterweg, is door het Waterloopkundig Laboratorium in de windgoot van het laboratorium "de Voorst" een modelonderzoek uitgevoerd naar de golfoploop en de golfoverslag voor een aantal ontwerpen van de Nieuwe Zuiderdam te Hoek van Holland. Deze havendam zal ter bescherming dienen van...
report 1966
Searched for: subject%3A%22Europoort%22
(1 - 13 of 13)