Searched for: subject:"Grave"
(1 - 4 of 4)
document
van Oorschot, Harm (author)
On the 29th of December 2016 a large Rhine ship loaded with 2000 ton benzene sailed through the weir at Grave, located in the river Meuse in the Netherlands. The accident created a large gap in the weir and within 12 hours the upstream water level decreased by a maximum of 3 meters. Due to this decreased water level shipping was limited,...
master thesis 2018
document
van Oorschot, N. (author)
The Netherlands is a country where people have to live with water, rather than fighting against it. This philosophy often requires interaction between infrastructure and waterways, where (hydraulic) structures are placed close to or even extending in the waterway, introducing the risk of ship collision. What makes this accidental load so...
master thesis 2017
document
Snel, A. (author)
Het voor u liggende deelrapport is een resultaat van een eerste onderzoek naar de stuw te Grave in de Maas. Getracht hierbij is m.b.v. een kritische beschouwing van de bestaande stuw, een programma van eisen en randvoorwaarden te formuleren binnen welk kader een nieuwe stuw ontworpen moet worden. De verschillende typen afsluitmiddelen zijn aan...
master thesis 1988
document
Van Bochove, G.G. (author)
Wanneer wordt gedacht aan vernieuwing van de stuw bij Grave, kan daarbij niet voorbij worden gegaan aan de mogelijkheid de stuw te combineren met een waterkrachtcentrale. De opwekking van energie uit een waterstroom kent twee vereisten: afvoer en verval. Aan eerstgenoemde heeft Nederland geen gebrek; de Nederlandse rivieren hebben grote delen...
master thesis 1982
Searched for: subject:"Grave"
(1 - 4 of 4)