Searched for: subject%3A%22Grevelingen%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
de Vlieger, Fons (author)
After the big flood in 1953 the Grevelingendam and the Brouwersdam were built as a part of the ‘Deltawerken’. By constructing these dams the Grevelingen was separated from the North Sea, which created the largest salt water lake in Europe. Several decades later it was discovered that during hot summers the deeper areas of the lake were leaking...
master thesis 2018
document
Kozlovskaja, K. (author)
“The global ecosystem is the source of all the material inputs feeding the economic subsystem” (Costanza, et al., 1997) and delta regions are the hotspots of such feeding ecosystem. Deltas have been one of the most nutritious and economy sustaining landscapes since the beginning of a human era. They provided food, water, connectivity, and even...
master thesis 2013
document
Mooyaart, L. (author), Van den Noortdgaete, T. (author)
Recentelijk bleek uit waarnemingen en onderzoek dat de afsluiting van het Brouwershavensche Gat ongewenste gevolgen heeft gehad voor de natuurwaarde van het gebied. Tevens wordt verwacht dat de situatie verder zal verslechteren wanneer geen corrigerende maatregelen worden genomen. Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om de doorlaatcapaciteit...
report 2010
document
Wang, Z.B. (author)
De morfologische effecten van het gedeeltelijk herstellen van het getij in het Grevelingenmeer door middel van een getijdecentrale worden geanalyseerd. De veranderingen in de morfologische ontwikkelingen die de getijdecentrale kan veroorzaken zijn geëvalueerd voor zowel binnen als buiten de Brouwersdam. Het gaat om een eerste analyse op basis...
report 2010
document
Spiteri, C. (author), Nolte, A.J. (author)
In het kader van de Deltares’ bijdrage aan de MIRT1 Grevelingen is het beschikbare 3D modelinstrumentarium voor hydrodynamica (waterbeweging), waterkwaliteit en primaire productie uitgebreid met en gevalideerd voor het jaar 2008. Samen met de eerder uitgevoerde kalibratie voor het jaar 2000 (Deltares, 2008) is hiermee een operationeel...
report 2010
document
Vrijling, J.K. (author), Van Duivendijk, J. (author)
DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. In het Eindrapport betreffende deze studie (dat in juni 2008 werd uitgebracht)...
report 2008
document
Vrijling, J.K. (author), Van Duivendijk, J. (author), Jonkman, S.N. (author)
DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoornemens van het Natuur- en Recreatieschap de...
report 2008
document
Zijl, F. (author), Nolte, A.J. (author)
report 2006
document
Van der Pluijm, A. (author), De Jong, D. (author)
Sinds de afsluiting van de Grevelingen in 1971 tot Grevelingenmeer heeft zich op de Slikken van Flakkee een geheel nieuwe vegetatie ontwikkeld. De schorren waren snel ontzilt en begroeid met zoete pioniersoorten. De slikken ontziltten langzamer en gingen via een zoute en brakke vegetatie over in zoete graslanden en struwelen. Door een sterk...
report 2003
document
Tanczos, I.C. (author)
report 2003
document
Hoeksema, H.J. (author)
Dit Grevelingen Bekkenrapport ’Van kwetsbaar naar weerbaar’ geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het functioneren van het systeem over de laatste vijf tot tien jaar. Uit de beschrijvingen in het rapport en de veelheid van gegevens die terug te vinden zijn op de bijgeleverde cd-rom, wordt duidelijk dat het meer goed...
report 2002
document
Jeuken, M.C.J.L. (author), Aarninkhof, S.G.J. (author), Bruinsma, R. (author), Holland, G. van (author), Roelvink, J.A. (author)
report 2000
document
Vries, M. de (author), Sileon, M.E. (author), Vries, I. de (author)
report 1988
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1985
document
Derks, H. (author)
report 1985
document
Jong, R.J. de (author)
report 1983
document
Rooij, N.M. de (author)
report 1982
document
Wijkstra, H. (author)
report 1982
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1981
document
Buysrogge, R.A. (author), De Jong, G.J. (author), Siereveld, J.J. (author), Visser, J. (author)
Achtergrondinformatie bij een excursie naar diverse geomorfologisch interessante plaatsen in de Zeeuwse Delta
report 1977
Searched for: subject%3A%22Grevelingen%22
(1 - 20 of 26)

Pages