Searched for: subject:"Haringvliet"
(1 - 20 of 44)

Pages

document
Kuiken, W.J. (author)
Samenvattende analyse en leerervaringen inzake het Besluit beheer Haringvlietsluizen, op verzoek van de Minister van VenW, de Minister van LNV en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
report 2010
document
Qinghua, Y. (author)
In the Dutch coastal zone, where the marine environment is characterized by shallow depths and highly energetic hydrodynamic conditions, the cohesive sediments, or mud, play an important role in the local morphology. For instance, mud deposits and high concentrations of suspended particulate matter (SPM) occur frequently, especially during...
report 2006
document
Wang, Z.B. (author)
report 2003
document
Withagen, L. (author)
Het Zuidelijke Deltagebied is een uniek gebied waar water centraal staat. De karakteristieke eigenschappen van de watersystemen vormen het visitekaartje van de regio. Dit is een visitekaartje ingekleurd met zowel internationaal erkende natuurwaarden als met economische belangrijke sectoren als zeevaart en schelpdiervisserij en recreatie. Water...
report 2000
document
Blauw, A.N. (author)
report 1999
document
Steijn, R.C. (author)
In dit rapport wordt de toekomstige morfologie geschetst van de buitendelta van het Haringvliet op een tijdshorizon van 20, 50 en 100 jaar. Daarbij zijn acht varianten beschouwd: vier MV2 (Maasvlakte-2) varianten (geen MV2, MV2-zuid, MV2-noord en MV2-zuid met natuurvariant) en twee spuiregimes voor de Haringvlietsluizen (huidig LPH'84 en Getemd...
report 1998
document
Goede, E.D. de (author)
report 1996
document
Kester, J.A.T.M. van (author), Stelling, G.S. (author)
report 1996
document
Bol, R. (author)
In het voorjaar van 1994 is de Praktijkproef Visintrek uitgevoerd. De praktijkproef betreft een aantal experimenten met aangepast beheer van de Haringvlietsluizen. De aanpassing betreft het in beperkte mate openzetten van enkele schuiven bij vloed, zodat zout water het zoete Haringvliet kon binnendringen. Het doel van de proefneming was...
report 1996
document
Koeze, R.D. (author)
report 1995
document
Steeghs, H.J.M.G. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Stelling, G.S. (author)
report 1995
document
Andorka Gal, J.H. (author)
The project HYDRA was set-up by the National Institute for Coastal & Marine Management / RIKZ to provide the hydraulic input parameters for the safety analysis along the coast and in the estuaries of the Netherlands. One part of the HYDRA project considers wave measurements (field as well as laboratory) which are necessary for validation of...
report 1995
document
Verbeek, H. (author), Jansen, B. (author), Van Zetten, J. (author)
In opdracht van de Directie Zuid-Holland heeft het RIZA een onderzoek naar het erosiegedrag van het Haringvliet voorbereid en uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de kritieke snelheid voor erosie; in modellen werd tot nu toe een geschatte waarde van 0.33 m/s (0.2 à 0.3 N/m2) aangehouden. Het onderzoek heeft op twee manieren...
report 1994
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Hulsen, L.J.M. (author)
report 1994
document
Goossens, H. (author)
report 1994
document
Jong, P. de (author)
report 1994
document
Kuijper, C. (author), Cornelisse, J.M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
report 1993
document
Jong, P. de (author)
report 1993
document
Stelling, G.S. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 1993
document
Kernkamp, H.W.J (author), Kaaij, T. van der (author)
report 1993
Searched for: subject:"Haringvliet"
(1 - 20 of 44)

Pages