Searched for: subject%3A%22Hedonic%255C%2BPrice%255C%2BMethod%22
(1 - 2 of 2)
document
Mutlu, A. (author), Roy, Debraj (author), Filatova, T. (author)
Nature-based solutions (NbS) are a cornerstone of climate change adaptation worldwide. Yet, evidence on their economic benefits is scarce, especially since the provided environmental amenities usually spatially correlate with climate-induced hazards, effects of which NbS aim to curb. This lack of empirical evidence creates obscurity regarding...
journal article 2023
document
Tauw, H. (author)
Het doel van dit onderzoek, zoals geformuleerd in de introductie van deze thesis, is om een hedonisch huurprijsmodel te ontwikkelen met de variabelen die in de literatuur worden aangemerkt als determinanten van de huurprijs per vierkante meter. Dit wordt opgevolgd met de ontwikkeling van een rendementsmodel. Door het maken van deze twee modellen...
master thesis 2014