Searched for: subject%3A%22Herbestemming%22
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Göres, Leroy (author)
Deze thesis is geschreven voor het vak AR2A011 Architectural History Thesis als onderdeel van het derde kwartaal van het eerste jaar van de Master Architecture, Urbanism and Building Sciences aan de TU Delft. De thesis is geschreven over de historische uitbreiding van de stad Venlo nadat haar vesting in 1874 is geslecht. Met dit onderzoek is...
student report 2023
document
Al-Korany, Mays (author)
Redesign of two building on Campus North in the Hembrug, Zaandam area. The design focusses on creating a low-tech and stimulating environment for children. Where parents can have workspaces and maintain a connection with their children (visual and physical).
master thesis 2021
document
van der Poel, Jelmer (author)
This graduation project deals with the Katoenveem, a former cotton warehouse in the Keilehaven in Rotterdam. When harbour activities left the city harbours in Rotterdam, the Katoenveem became vacant. This project focusses on redesigning the Katoenveem, while keeping its authentic characteristics. A research phase precedes the design phase, in...
master thesis 2017
document
Noordman, Emma (author)
master thesis 2017
document
van Zeijl, K. (author)
master thesis 2017
document
De Beun, E.A. (author)
master thesis 2015
document
Dieleman, D.M. (author)
Mijn ontwerpvoorstel laat zich samenvatten door de volgende hoofdingrepen; de stedenbouwkundige (oost-west) waarbij een nieuwe relatie wordt aangegaan tussen de locatie en de stad. Een centraal ontsluitingsplein van waar uit door nieuwe perforaties in de bouwschil in noord-zuid richting de (historische) gebouw ontsluitings-as wordt gereactiveerd...
master thesis 2014
document
Geul, M.L. (author)
Bij mijn afstuderen binnen Explore Lab heb ik onderzoek gedaan naar de herbestemming van gevangenissen en specifiek de Koepelgevangenis van Breda. Dit heb ik uitgewerkt in een ontwerp waarbij het voormalige gevangenisterrein wordt getransformeerd tot omsloten tuin en rustplek in de stad. In het cellengebouw wordt plek gemaakt voor studieruimten,...
master thesis 2014
document
Gehem, E.E. (author)
This R-MIT gradudation project shows a possible transformation of the vacant Raamweg 47 building into a hybrid building. The mixed program consists mostly out of an expat hotel, combined with a restaurant and a health centre. The research question of this project is: "To which extent can the historical layers of the Raamweg 47 in The Hague be of...
master thesis 2014
document
Van Dam, L. (author)
Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg ontstaat er een dreigende leegstand in verzorgingshuizen. Naar aanleiding hiervan zijn de kansen en obstakels van de herbestemming van leegstaande verzorgingshuizen onderzocht. De hoofdvraag luidt dan ook: Wat zijn de kansen en obstakels van de herbestemming van leegstaande verzorgingshuizen naar een...
master thesis 2013
document
Looman, B. (author)
master thesis 2013
document
Barends, Y. (author)
De transformatie van het De Zoetenlaboratorium, op het voormalige terrein van de KEMA in Arnhem, in een nieuw onderkomen voor de Nederlands Duitse Handelskamer. Een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is het nastreven van een Harmonieus geheel van nieuw en oud. Deze harmonie is verkregen door de herinterpretatie van de oorspronkelijke...
master thesis 2013
document
Dijkstra, R. (author)
Afstudeerpresentatie, ontwerpbeschrijving en reflectie/afstudeerrapport van Rikst Dijkstra. Over het transformeren van een voormalig kortsluitlaboratorium van de KEMA te Arnhem naar een Filmtheater
master thesis 2013
document
Eeuwijk, A.A. (author)
Deze scriptie is onderdeel van het master afstuderen aan de Tu Delft, faculteit Bouwkunde en omschrijft het doel van het afstuderen en de richting van het project. De studio waarbinnen wordt afgestudeerd is R-mit, dit staat voor: modificatie, integratie en transformatie. “De nadruk ligt niet langer op nieuwbouw, maar om toevoegingen aan de...
master thesis 2013
document
Zoet, J.G.H. (author)
Afstudeerpresentatie, ontwerpbeschrijving en reflectie van Hens Zoet. Over het ontwerp van een conferentiehotel en treinstation in een bestaand hoogspanningslaboratorium van de KEMA in Arnhem.
master thesis 2013
document
Struijk, E. (author)
De Italiaanse vallei Sesia heeft te maken met een krimpend inwonersaantal, door onder andere de trek naar de steden en vergrijzing. Als gevolg hiervan komen publieke voorzieningen te vervallen en panden leeg te staan. In dit ontwerp wordt hier op ingespeeld door een leegstaand ziekenhuis te transformeren tot een gemeenschappelijk wooncomplex...
master thesis 2012
document
Dubbelboer, E.M. (author)
Mijn afstudeeronderzoek gaat over de herbestemming van kleine dorpskerken in Nederland. Ik heb een referentieonderzoek gedaan naar dit fenomeen in het algemeen en een bouwhistorisch onderzoek met een specifieke dorpskerk als onderwerp. Dit bouwhistorisch onderzoek gaat over de voormalig gereformeerde kerk in 2e Exloërmond. Voor deze kerk heb ik...
master thesis 2012
document
Van Broekhuijsen, H.L. (author)
Onderzoek Waardestelling Masterplan Architectonisch ontwerp Bouwtechnische uitwerking
master thesis 2012
document
Romp, M.M. (author)
Een bestaand industrie hal gelegen naast het centrum van Zevenaar krijgt een nieuwe functie. Het landgoed, het stadscentrum en de industrie komen samen in deze hal. Dit is vertaald in een stappeling van volumes die de thema's versterken. In de hal zijn woningen, werkruimtes en winkel geplaatst. De structuur van de stad komt samen in deze hal.
master thesis 2012
document
Schmidt, R.P.E. (author)
Financial feasibility of office conversions. Hoge leestand op de kantorenmarkt, afwaarderingen en demografische ontwikkelingen bieden kansen voor projectontwikkelaars; kansen op het gebied van herbestemming van leegstaande kantoren naar woningen. De praktijk wijst echter uit dat onder invloed van gebrek aan inzicht in financiele haalbaarheid,...
master thesis 2012
Searched for: subject%3A%22Herbestemming%22
(1 - 20 of 33)

Pages