Searched for: subject%3A%22Hoek%255C%2Bvan%255C%2BHolland%22
(1 - 12 of 12)
document
Kerssens, P.A. (author)
The distance between marinas along the Dutch coast is large. By building marinas on strategic locations along the coast, sailing times can be reduced significantly. However, building marinas bordering the North Sea is expensive due to the lack of sheltering from waves. Hook of Holland is such a strategic location, located at a distance of 30...
master thesis 2013
document
anonymous, A. (author)
Op basis van uitgevoerde analyse en beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de onderzoekers van mening dat een eventuele kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen financieel haalbaar is, Voorwaarde is wel dat op het nieuwe land de mogelijkheid wordt geboden voldoende aantallen woningen te realiseren. De residuele waarde van...
report 2004
document
Agema, J.F. (author)
Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema, naast de lezingen staan er twee interviews met prof. Agema in deze publicatie. De bijdragen van de overige sprekers zijn: Rijkswaterstaat: de (te) grote opdrachtgever in de GWW (Struik), De fundamenten onder het ontwerp (vd Meer), Buitenland en waterbouw (Zanetti),...
book 1999
document
O'Prinsen, N.M. (author)
Door de ontwikkeling van de scheepvaart ontstaan er na 1950 steeds grotere schepen, waardoor veel zeehavens niet meer aan de vereiste diepte en omvang voldoen. Ook de hoeveelheid schepen stijgt sterk zodat Rijkswaterstaat besluit tot uitbreiding van een drietal havenmonden. Ten eerste wordt de havenmond te IJmuiden vergroot, Ten tweede wordt de...
master thesis 1993
document
Heijenrath, J.L.M. (author), Meurs, D. (author)
Uitgangspunt voor het afstudeerproject is het uitwerken van de mogelijkheden voor het aanleggen van een marina ter hoogte van Hoek van Holland binnen de plannen tot kustuitbreiding. In het kader van deze opdracht kunnen twee typen oplossingen voor het aanleggen van een marina worden bekeken. Enerzijds een open verbinding met de Noordzee, waarbij...
master thesis 1986
document
Van de Kerk, F. (author), Olthof, M. (author)
Deze studie bestaat uit een vooronderzoek, gevolgd door drie deelonderzoeken. Vooronderzoek (deel I): Van de Noorder- en Zuiderhavendam te Hoek van Holland wordt nagegaan wat de ontwerp- en uitvoeringsfilosofie geweest is. Dit onderzoek richt zich met name on: 1 - de ontwikkeling van het dwarsprofiel. 2 - de dimensionering van de bekledingslaag...
master thesis 1986
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verkerk, H. (author), Estourgie, A.L.P. (author), Verbeek, G. (author), Struik, P. (author), Altink, H. (author), Wiggerts, H. (author)
Overzicht van waterbouwkundige innovaties, uitgegeven naar aanleiding van het emiritaat van prof. J.F. Agema. 1. Vrijling, J.K., Het totaal overziende; 2. Verkerk, H., Afsluiting Zuiderzee; 3. Agema, J.F., Dijkherstel oostelijk Zuid-Beveland; 4. Estourgie, A.L.P., Aanleg nieuwe havenmond Hoek van Holland; 5. Verbeek, G., Bijzonder materieel bij...
book 1984
document
Bruin, J.J. (author)
Voor het ontwerp van een slibbergingsreservoir voor de kust van Hoek van Holland (in het vervolg afgekort tot H.v.H.) wordt gedacht aan een naar het noorden ombuigende verlenging van de Noorderdam van ca. 650 m en een stel golfbrekers, gecombineerd met een jachthaven, op ongeveer 4 km uit de kust en 4 km ten noorden van de kop van de Noorderdam,...
master thesis 1980
document
Postuma, A. (author), Meurs, K. (author), Paymans, P.J. (author)
Ten behoeve van de bouw van de nieuwe havenmond nabij Hoek van Holland, de definitieve toegang naar Europoort en de aanleg van de naderingsgeul voor diepstekende schepen, is in de periode van 1960 tot heden veel onderzoek verricht. Als onderdeel van de afsluiting van de werkzaamheden wordt een samenvattende rapportage én evaluatie gemaakt van...
report 1979
document
Van Staal, G. (author)
In opdracht van de Rijkswaterstaat, Arrondissement Rotterdamse Waterweg, is door het Waterloopkundig Laboratorium in de windgoot van het laboratorium "de Voorst" een modelonderzoek uitgevoerd naar de golfoploop en de golfoverslag voor een aantal ontwerpen van de Nieuwe Zuiderdam te Hoek van Holland. Deze havendam zal ter bescherming dienen van...
report 1966
document
Van de Kreeke, J. (author), Paape, A. (author)
Onderzoek naar de vanuit waterloopkundig oogpunt aanvaardbare constructies voor de nieuwe havendammen bij Hoek van Holland. Twaalf alternatieve constructies zijn globaal uitgewerkt en met elkaar vergeleken (breuksteenopties, caissons en perronwanden).
report 1965
document
de Groot, A.T. (author), Marinkelle, A.B. (author)
Historische beschrijving van het tot stand komen en het functioneren van de Nieuwe Waterweg in de periode 1866-1916, bevat gedetailleerde lodingskaarten van de monding en kaarten van het gebied met alle havens.
report 1916
Searched for: subject%3A%22Hoek%255C%2Bvan%255C%2BHolland%22
(1 - 12 of 12)